Det ser ut til at vi kan bli blant de første med robotisering av avfallshåndtering.

Målsetningen er å være ledende på innovasjon og utvikling.


Nå vil RETURA og SHMIL kjøre på matavfallet ditt
Fra 2023 er målsetningen at renovasjonsbilene til SHMIL kjører på biogass drivstoff fra Ecopro på Verdal. Dagens renovasjonsbiler skal fases ut og erstattes med nye biler for å kjøre på biogass.
Innen 2050 mener FNs klimapanel at mesteparten av verdens energi må komme fra fornybare ressurser, sier daglig leder i Retura SHMIL Kari Kanten.
 
Biogass drivstoff
Biogass fabrikken på Verdal ble satt i drift i 2008. Eierne er 6 interkommunale avfallsselskap og Steinkjer kommune. Det vil si at 57 kommuner i Midt-Norge samarbeider om å gjøre avfallet om til en resurs. 
Å kjøre på mat og kloakkslam, om man hadde snakket om det litt tilbake i tid hadde man blitt sett rart på. Nå går en del av bussene i Trondheim på biogass og vi ser virkelig frem til å ta det i bruk her hos oss, sier SHMIL direktør Håkon Johansen.
Langsiktig arbeid har ført til at en ambisiøs ide ble virkelighet. Fabrikken er også et godt eksempel på at norske kommuner er innovative og kan samarbeide om utvikling av bærekraftige løsninger.
Vi begynte i 2008 så vi er ikke akkurat noen noviser, visjonen er at vi sammen skal gi avfall og slam en verdi, sier Johansen.
 
Ny teknologi
Og selskapet har ikke tenkt å hvile på laurbærene. Målsetningen er å være ledende på innovasjon og utvikling.
Vi skal være fremme i skoen for å teste ny teknologi. Vi drømmer allerede om at renovasjonsbilen skal kjøre av seg selv og hente søppel i Kulstadlia. Det vil bli et utviklingsprosjekt sammen med Volvo og Scania, forteller Johansen.
 
Smart punkt
En annen teknisk nyvinning er sensor på retur punktet. Nå tømmer man containere på gitte tømmedatoer eller at noen varsler om at den er full. I fremtiden vil man ved hjelp av sensorer få melding om fyllingsnivå og ha muligheten til å gjøre vurderinger ut fra det.
Det kommer til å spare oss for mye utslipp og bortkastet ressursbruk på å kjøre på halvfulle containere frem og tilbake, sier Kanten.


 
Robotsortering
Kom til Brønnøysund i juni 2022, da plukker den. Roboten har kapasitet på 1000 poser/time. I Brønnøysund er det rundt 10 000 poser, det tilsvarer ti timers drift, sier Håkon Johansen entusiastisk.
SHMIL er et forover lent selskap som historisk har vært veldig gode på å ta i bruk ny teknologi.
Nå ser det ut til at vi kan bli blant de første med robotisering av avfallshåndtering, sier direktøren.

Redusere utslipp
Bakgrunnen for å la roboter gjøre sorteringsjobben er at transportbehovet vil reduseres kraftig i forhold til dagens nivå. Nå kjøres usortert avfall fra Brønnøysund til Mosjøen hvor det sorteres.
Vi kjører 95 turer med avfall årlig mellom Brønnøysund og Mosjøen. Det utgjør en vekt på 2300 tonn og det forbrukes 22 500 liter diesel på denne transporten. Så det er et betydelig kutt potensiale her, slår Johansen fast.
 
Vil trygge arbeidsplassene
De ansatte vil få nye oppgaver, men arbeidsplassen deres vil styrkes ved at vi innfører robotisering på sorteringslinja vår. Det vil frigjøre resursene til andre oppgaver, som å gi bedre veiledning når kundene kommer hit for sortering, avslutter Johansen.