SJEFS-SKIFTE: Magne Opland (t.v.) vil konsentrere seg mer om operativt arbeid når prosjektleder Stian Sæterstad kommer inn som ny daglig leder.

Lykkelig som
liten bedrift

Skrevet for magne opland
09.01.2020 18:05

Han var agronomen som skulle jobbe innen landbruket, men tilfeldighetene endret det.

– Jeg er jo oppvokst på et gårdsbruk i Hundåla og da var det naturlig å velge en jobb i den bransjen, sier Magne Opland.

Men slik ble det altså ikke.

– Min far kjøpte en gravemaskin først på 80-tallet som ble brukt på gården til nydyrking. Det startet med at det ble utført mindre oppdrag utenom gården. Senere leide vi oss ut på timebasis. På slutten av 80-tallet startet vi å regne på mindre jobber, ofte som underentreprenør til de større selskapene. I dag er hovedfokus på egne prosjekt.

Saken fortsetter under bildet.

DAMBYGGING: Magne Opdal har vært innom en rekke spennende prosjekter. Her under bygging av dam for Kaldåga kraftverk.

LANG FARTSTID

I dag er det 33 år siden han skapte sitt eget selskap. Akkurat nå er de i full gang med bygging av Nordlandsparken på Mo.

Selskapet har en kjernebemanning på ti med­arbeidere. Så leier de inn og bemanner opp der det er nødvendig. På den måten klarer de å ha en mest mulig fleksibel bedrift.

– Vi flytter oss hele tiden dit oppdragene er, sier Magne Opland.

STORE OG SMÅ OPPDRAG

Listen over jobber i disse 33 årene er lang. Og den omfatter også oppdrag i Trøndelag, som da de fikk ansvaret for Nye Bakklandet tilfluktsrom som er et tilfluktsrom sprengt i fjell, til daglig brukes ­anlegget til parkeringsanlegg.

De har hatt utbyggingen av flere kraftverk og dammer, de har utført oppdrag i Fra Trondheim i sør til Kabelvåg i nord.

Saken fortsetter under bildet.

TOTAL FORVANDLING: På Bakklandet i Trondheim sørget folkene til Magne Opland at et bomberom ble transformert til parkeringshus.

– Vi er en liten bedrift, så vi inngår fortløpende avtaler med andre aktører som vi leier inn og sam­arbeider med, sier Magne Opland.

Bedriften konsentrerer seg i dag stort sett om grunn­arbeid og vi prøver å få jobber som går over en viss tid og et visst volum, blir jobbene for små er det vanskelig å få økonomi i drifta. De siste to årene har vi i stor grad lykkes med å få jobber som passer oss godt.

FREMTIDEN

Som veteran i bransjen, er Magne Opland imponert over det som skjer i Vefsn, det er mange som gjør en god jobb her på flere områder og setter i gang nye ting.

– Det er en veldig optimisme og handlekraft her. Det er jo veldig positivt at Alcoa satser på fremtiden og invisterer samtidig som det øvrige næringslivet kommer med spennende tanker.

Saken fortsetter under bildet.

RULLESKILØYPE: Bygging av rulleskiløype var en spennende utfodring for fagfolkene i Magne Opland.

NY DAGLIG LEDER

Selv er han klar for å slippe nye krefter til inn i ledelsen av selskapet, slik at han kan få delta mer aktivt ute på de aktuelle prosjektene. Etter hvert er det meningen prosjektleder Stian ­Sæterstad skal overta som daglig leder. Han har vært i ­selskapet i 24 år og kjenner jo selskapet ut og inn. Han har også sittet i styre i mange år, men uansett vil jo opp­gavene være nesten de samme som nå. 95 prosent av tida handler jo om å drifte jobbene ute på anleggsplassene, for det er ute på anleggs­plassene resultatene skapes.

– Dette er en utrolig variert jobb hvor utfordringene hele tiden skifter. Og så er det jo givende å få lov til å være med å bygge og utvilke ting.