I dette magasinet møter du ledere i ulike bedrifter og organisasjoner. Her forteller de sin historie, lufter teorier og ser tilbake på egne erfaringer.

Les vårt nye magasin: LEDERNE Helgeland

Bli med bak fasaden og få unik innsikt med gode innspill fra en rekke av Helgelands ledere.

I dette magasinet møter du ledere i ulike bedrifter og organisasjoner. Her forteller de sin historie, lufter teorier og ser tilbake på egne erfaringer.

Godt lederskap krever empati, klokskap, evnen til å inspirere og til å være en samlende kraft. Men til slutt må det treffes en beslutning og den er det du som må ta. Som leder må du leve med konsekvensene. På godt og vondt.

Les magasinet her