Gode resultater: I fjor sørget Driv Karriere til at 82 kom ut i arbeid og utdanning av cirka 300 personer. Daglig leder, Jens-Petter Bakjord er fornøyd med det gode og inkluderende samarbeidet mellom mange aktører på Nord- Helgeland.

JOBBHJELPERNE

Når mennesker har utfordringer som gjør det vanskelig å stå i jobb eller utdanning, står veilederne i Driv Karriere klare til å hjelpe. De tilbyr kompetanse og verktøy til både privatpersoner og bedrifter.

– Vi har veldig mange motiverte og kompetente ansatte som ønsker å få flere ut i arbeid og utdanning. Det forteller en stolt daglig leder Jens-Petter Bakjord.

 


KARTLEGGER KAPASITET

Driv Karriere er et kompetansesenter og en arena for arbeid, utdanning og helse. De er eid av Rana kommune og Nordland fylkeskommune, og deler samfunnsoppdrag med Arbeids- og velferdsetaten: Å legge til rette for utdanning og arbeid for flest mulig mennesker, uavhengig av mentale eller fysiske utfordringer.

De aller fleste som kommer til Driv Karriere er søkt dit gjennom arbeidsmarkedstiltak hos NAV. Hos Driv Karriere starter de med å kartlegge interesser, behov og muligheter. Målet er å hjelpe mennesker med å finne retning, mestring og kapasitet, slik at de kommer ut i arbeidstrening eller tilrettelagt arbeid.

Parallelt foregår det kartlegging i bedrifter om hva slags oppgaver og muligheter som finnes der. Det kan både være hos eksisterende arbeidsgiver eller i en annen bedrift. Driv Karriere kan også hjelpe personer til å komme i relevant utdanning.

– Det er mange med store utfordringer som kommer til oss, forteller Bakjord.

 


HOTELLDIREKTØREN

Da kommer det nok godt med at daglig leder er vant til å omgås alle typer mennesker, noen i svært sårbare faser av livet. Før han kom til Driv Karriere var han direktør ved pasienthotellet til St. Olavs hospital i Trondheim i 10 år. Før det igjen har han vekslet mang et ord med hotellgjester som ansatt, leder eller sønn av sin far, som også var hotelldirektør. Bakjord er nærmest vokst opp i bransjen.

– Jeg ønsker å bidra til mennesker som har det vanskelig, og ser jeg flere sammenfallende momenter mellom hotellerfaringen min og det vi gjør hos Driv Karriere. Deter neppe tilfeldig at jeg havnet her, mener Bakjord.
 

 

NØDVENDIGE GREP

Han begynte i jobben i 2014 og da det fortsatt het Rana produkter. Om prosessen som ledet fram til Driv Karriere, sier Bakjord:

– Det var et helt nødvendig grep å modernisere både drakt og innhold.

Han forteller at en del av driften var blitt gammeldags og at omdømmet var litt variabelt. Året etter kom tiltaksreformen og det ble et dramatisk fall i de økonomiske betingelsene, samtidig som konkurransen om å få levere arbeidsrettede tiltak økte. Bakjord mener disse faktorene ble avgjørende for at Driv Karriere er kommet dit de er i dag.

– Vi har blitt nødt til å bli best, for det er bare én vinner av anbudet. I dag har vi en mer homogen leveranse av metodikk og kommunikasjon. Samtidig har vi kontinuerlig fokus på kvalitet og forbedring.

 

Skreddersøm: Driv Karriere AS er en kompetansebedrift, som gjennomfører kurs, utdanning og arbeidsrettede tiltak. Polarull er en egen avdeling under Driv Karriere, der det designes, produseres og selges brukstøy i 100% ull.

 


GIR TILLIT

Selv sier han at han ikke er sterkest på det Driv Karriere leverer faglig.

– Men jeg stoler på meg selv som leder. Jeg har lang erfaring som det.

For han er ledelse å bidra til positiv utvikling og han ønsker å skape resultatene gjennom de ansattes arbeid.

– Jeg skal legge til rette for at medarbeidere skal kunne yte sitt beste. Jeg er ikke redd for å gi de tillit. Ved å slippe de til, vokser de. Han mener at god kommunikasjon er sentralt fra en leder:

– Uten god kommunikasjon til de ansatte om hva som skjer i bedriften kan det oppstå usikkerhet og friksjon, som igjen kan føre til sykemeldinger.

 


LIVSKVALITET

Bakjord setter stor pris på det gode samarbeidet de har med andre aktører. I tillegg til NAV, samarbeider Driv Karriere med cirka 500 bedrifter i sitt nedslagsfelt, som er Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy. Han opplever at næringslivet er veldig inkluderende.

– Det er etablert en forståelse av hvor viktig det er å få folk ut i jobb og at det er samfunnsbesparende. Han synes det er stort å få dele gleden og se når mennesker lykkes, både medarbeiderne sine og menneskene Driv Karriere jobber med.

– Resultatene og historiene til menneskene minner oss på hvorfor vi er her.

I fjor fikk de 82 personer ut i arbeid og utdanning av cirka 300.

– Vi må også huske på resultatene som ikke er målbare, og det er den økte livskvaliteten. Ikke bare for enkeltpersonen, men i noen tilfeller for en hel familie.