Ordfører Berit Hundåla

Jeg tror vi ser begynnelsen på noe stort

- Vi styrker Vefsn kommune og regionen vår som en base for industri og nye arbeidsplasser

 
Jeg tror vi ser begynnelsen på noe stort
Vefsn ordfører Berit Hundåla (Sp) kjenner på en ny vind av positivitet i byen. Nå mener hun at momentet må utnyttes til å skape bolyst og arbeidsplasser.
Vefsn kommune jobber med å klargjøre mer næringsareal for å legge til rette for nyetablering. De siste eksemplene på dette skjer i Holandsvika og Nesbruktomta.
Vi styrker Vefsn kommune og regionen vår som en base for industri og nye arbeidsplasser. Det er viktig at vi kan tilby et mangfold av arbeidsplasser jevnt fordelt mellom offentlig og privat sektor. I tillegg må vi legge til rette for kulturliv og muligheter for opplevelser som gjør at folk trives i kommunen vår.
 
Grønne arbeidsplasser

Det grønne skiftet gir en ny drakraft. Det er viktig å lykkes med å samle kunnskap i regionen for å få utnyttet grønn energi til å skape grønne arbeidsplasser. Nå må man få på plass en forskningsarena og utviklingsarena der nye typer bedrifter blir koblet opp mot både karbonfangst og hydrogen.
Mosjøen og omegn næringsselskap har gjort en kjempejobb, det er veldig godt å se resultatene av et langsiktig godt håndverk fra dem. Det er utrolig mye innsats som er lagt ned og som har vært skjult fram til vi nå plutselig ser de fantastiske resultatene av den jobben de har gjort. Jeg føler at nå har det løsnet her i Vefsn og jeg tror at vi ser begynnelsen på noe stort.
 
Turisme
Vefsn er i ferd med å komme seg opp som en turistdestinasjon. Det som skjer i Mosjøen i forhold til turisme og tilrettelegging blir lagt merke til i andre deler av fylket og i andre deler av landet.
Man blir stolt når turistselskapet i Lofoten velger å dra frem Mosjøen som eksempel på en by som lykkes på Helgeland. Vi har jo alle sett at campingplassene var smekkfulle i sommer, hotellene like så. Jeg gleder meg allerede til neste sesong og håper at vi holder Covid under kontroll, jeg tror at 2022 virkelig kan bli det store året, og ser fram til realisering av mange spennende prosjekter
 
Helgelandspendelen
Det jobbes med å forbedre dagens kollektivtilbud. I sist møte i jernbaneforum ble det presentert et forslag om et togtilbud som enten starter helt sør i Nordland eller faktisk helt nede på Grong og som skal gå opp til Mo i Rana.
Vi ønsker oss en togrute med hyppige avganger, internt på Helgeland. Det kommer til å forenkle hverdagen til innbyggerne i hele regionen. Dette vil gi et nytt tilbud til skoleungdom, arbeidspendlere, og alle andre som har behov for et godt kollektivtilbud. 
 
Våpenregister
Hurdalsplattformen stadfester at våpenregisteret kommer: «Regjeringen ønsker å opprette et nasjonalt våpenregister som blir lagt til Brønnøysundregistrene og til Nordland politidistrikt med forvalting i Mosjøen»
Det synes jeg er veldig positivt. Så må vi sørge for at det igjen skaper ringvirkninger til andre type register koblet opp til våpenregisteret. Vi må utnytte mulighetene dette kan gi og at det kan åpne for relaterte virksomheter.
 
Framsnakking
Til slutt har jeg har lyst å slå et slag for framsnakking. Vi må ikke grave oss ned i det som er negativt, men evne å se mulighetene som ligger i samfunnet vårt. Og ikke minst tørre å snakke om dem.
Vefsn er en god oppvekstkommune, som ligger godt an i forhold til barnehager og skoler.
Nå er det gode muligheter for å igjen få høyskoleutdanning gjennom Nesna. Det må sees på hvordan man skal tilrettelegge for at de unge ønsker å holde seg i regionen og ikke minst det å få dem til å flytte hjem igjen på et tidspunkt.
Selvfølgelig skal de unge reise ut for å skaffe seg en utdannelse og se verden, men vi ønsker å få dem og kompetansen deres hjem igjen. Det er utrolig viktig for Vefsn og da må vi være attraktive å etablere seg i.