EN NY OFFENSIV: – Vi intensiverer nå pengejakten, både nasjonalt og internasjonalt. Mosjøen og Vefsn trenger å investere i nye og attraktive arbeidsplasser, sier næringskonsulent Bent Bakkan.

Jakter på gode idéer

Skrevet for Mosjøen og omegn næringsselskap
05.10.2020 17:40 - OPPDATERT 05.10.2020 18:32

Har du en tanke om hvordan det kan bli økt aktivitet i Mosjøen? Da sitter Bent Bakkan på en liten pengesekk.

Det er koronapandemien som har utløst ekstra, statlig støtte. Det betyr i denne konkrete saken at Vefsn næringsfond, ved Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) har fått 2,2 millioner kroner til rådighet, for å hjelpe i gang næringslivet.

NY VEKST

– Dette er ikke penger som skal erstatte tapte inntekter, men midler som er ment å oppmuntre til produktutvikling, verdiskaping og etableringer av arbeidsplasser, sier næringskonsulent Bent Bakkan.

Søker kan få dekket fra 50 til 75 prosent av buds- jettet. Resten må du selv dekke inn. Det kan skje i form av egenkapital eller i form av egne timer som er lagt inn i arbeidet med prosjektet.
Søknadsfristen er 30. oktober.

Saken fortsetter under bildet.

DEN GODE OPPLEVELSEN: Kombinasjonen av lokal mat og unike opplevelser kan danne grunnlaget for ny vekst. 

TRENGER DE UNGE
Den store utfordringen for Vefsn, på lik linje med mange andre nordnorske kommuner, er at ungdom- men forsvinner. Uten et tilbud om høyere utdanning lokalt, må de dra ut. Og der er det altfor mange som blir.

– Vi må få dem hjem igjen, sier Bakkan.
Men for å få det til, kreves det nye og attraktive arbeidsplasser. Hvilket MON har tenkt å være en fødselshjelper for. Dette i et tett samarbeid med flere, f.eks. Kunnskapsparken Helgeland og Væxt.

– Vi må intensivere jakten på penger som kan investeres lokalt, sier Bakkan.
Hvilket betyr at de vil finne nye samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.


NORDNORSK MAT
Et annet nybrottsarbeid skjer i skjæringspunktet mat og opplevelser. Sammen med Nordnorsk kompetansesenter for matproduksjon, lokalmat og opplevelser har MON dratt i gang prosjektet Nordnorsk Matkompetanse.

– Dette er noe som skal bidra til å bygge mat- og reiselivsdestinasjonen Nord-Norge gjennom kompetansehevende tiltak og nettverksbygging, sier Bakkan.


For han er overbevist om at det ligger et stort og uforløst potensial når man lykkes med å knytte sammen primærnæringene og samiske aktører med opplevelsesnæringene gjennom det å samles rundt ekte, bærekraftig og kortreist mat.

LAKSEN ER TILBAKE: Lokale råvarer skal danne grunnlaget for ny vekst.

MÅ JOBBE SAMMEN
Samarbeid på tvers av grenser er viktig og denne høsten har MON bidratt til at fem lokale deltakere får bli med på et etablererkurs i regi av Rana Utvikling.
Så er det også slik at MON aldri kan bli bedre enn de idéene som næringslivet selv kommer opp med:

– Derfor, ta gjerne kontakt med oss. Sammen kan vi sørge for at dine tanker kan bli omsatt til praktisk handling, konkluderer Bent Bakkan.

Du kan leser mer om MON her.