Fiskarhedenvillan, modell Nocte

Ideer blir til virkelighet

De fleste av oss går med ideer og drømmer om å kunne utforme en bolig akkurat etter vår egen smak, og så er det noen som bestemmer seg for å sette drømmen ut i livet. Stadig flere med dette mål for øyet oppsøker Helgelands representant for Fiskarhedenvillan, Håvar Pettersen.


På kontoret hans finnes utallige tegninger, bilder og kataloger av et imponerende antall grunnmodeller. Det er basert på disse modellene at de kommende byggherrene skaper sitt nye hjem.

Saken fortsetter under bildet.

Fiskarhedenvillan, modell Nordlys

- Hvordan utformer folk sin fremtidige bolig?
- Du, det synes jeg er en spennende prosess! Folk har med seg ulike opplevelser og erfaringer fra steder hvor de har bodd eller besøkt, og det er like trivelig hver gang å være veileder i utviklingen, forteller Håvar og viser fram skisser på hvordan små endringer kan endre en boligs karakter og bruk. 

- Det første kunden og jeg forsøker å fastsette er den økonomiske rammen. Normalt ser vi på kostnadene for den respektive tomten og grunnarbeid, og ender med hva kunden har råd til å investere i selve bygget. Bolig er en stor investering og friheten til å velge selv er stor ettersom vi har et bredt utvalg innenfor standard- og tilvalgsprodukter. 

- Når byggherren omsider har bestemt seg, hva skjer da? 

- Når byggherre og byggmester har kommet fram til en god plan for gjennomføringen utarbeider vi en leveringsplan som samsvarer med planene for grunnarbeidet. 

Saken fortsetter under bildet.

Bolig fra Fiskarhedenvillan under oppføring på Tonnes, modell Mareld

- Selve byggingen, hvordan foregår den?
- Kunden står fritt til å velge byggmester selv, men vi har et førsteklasses samarbeid med byggmesterfirmaet Skugghei Bygg AS (SBAS). Uansett valg av byggmester så er det viktig å kunne planlegge de ulike leveransene, og der har vi i Fiskarhedenvillan et svært velutviklet og anerkjent system som daglig brukes av snekkere og byggmestere over hele Norden. 

Fornøyd byggmester 

SBAS og daglig leder Frank Robert Skugghei har satt opp flere boliger på Helgeland fra Fiskarhedenvillan, og han roser den svenske produsenten. 

- Svenskene er nøye, dette kan de! De leverer nøyaktig etter avtalt tid og det mangler aldri noe i forsendelsene. Og så har alt av material topp kvalitet og er korrekt kappet etter tegningene. Det gjør det raskt for våre folk å sette opp bygget for å få det under tak. 

Saken fortsetter under bildet.

Byggmester Frank Skugghei (t.h.) og tømrer Kevin Martinussen har gode erfaringer med Fiskarhedenvillan

Hva synes du utpreger Fiskarhedenvillan?
Byggkvaliteten, uten tvil! Byggene har en imponerende solid konstruksjon, og isoleringen i ytterveggene er suveren. Vi krysslegger ytterveggenes isolasjon i hele tre lag før vi kler innvendig. Byggkonstruksjonen er nøyaktig tilpasset vinduer og ytterdører for å gi en førsteklasses isolasjonsverdi, så dette er trivelig å arbeide med for våre fagfolk. 

Saken fortsetter under bildet.

 SBAS i arbeid med en Fiskarhedenvilla på Hammeren

- Hvordan planlegger du selve byggingen?
- Jeg setter meg ned sammen med byggherren og så lager vi en plan for byggestart og hvordan de kan bidra med sin egeninnsats. Mange vil jo utføre noe arbeid selv for å holde kostnadene nede, og vi finner alltid en løsning. 

- Hva med grunnmur og gravearbeid?
- Bestilling av graving, rørlegging og strøm håndterer byggherren selv. Noen velger å legge inn sin egeninnsats i grunnmuren, mens andre ber oss om å utføre dette. Når vi i fellesskap har fått lagt en god plan for byggingen så leverer vi den til Håvar Pettersen og Fiskarhedenvillan som setter i verk bestillingen av selve bygget. 

Saken fortsetter under bildet.

Fiskarhedenvillan, modell Solstorm

- Hvordan gjennomføres byggeprosessen?
- Første del er jo å få bygget raskt opp og under tett tak. Med nøyaktig tilpasset precut både på stenderverk og kledning, og med ferdige taksperrer, så pleier dette arbeidet gå veldig raskt. For våre folk er det jo viktig at de ulike leveransene kommer som avtalt, og der imponerer svenskene stort. 

- Enn resten av byggingen?
- Det må gå på skinner. Rørlegger, elektriker og andre leverandører er også avhengig av at vårt arbeid går som planlagt. Da unngår vi ekstraarbeid og kostnader. Og erfaringen viser at helt til kjøkkeninnredning og siste gulvlist er på plass, så har trailerne fra Sverige kommet når de skal. Det er lett å se at Fiskarhedenvillan kan det de leverer.