I 1875 ble Mosjøen etablert som første by på Helgeland.

Vi som jobber på Vefsn Museum har som oppdrag å formidle et overordnet bilde over alt det som skjer her, i en historisk kontekst, med by og byutvikling som tema


Tar deg med på en historisk reise 
Helgeland Museum avdeling Vefsn har en lang og spennende historie å fortelle. I 1875 ble Mosjøen etablert som første by på Helgeland. 


S/V Foto. Bildet er tatt i 1904, bare 5 år etter, i 1909 ble Vefsn Bygdesamling stiftet, forløperen til Vefsn Museum.
  
I den eldste bydelen i Mosjøen finner vi Sjøgata, hvor Vefsn Museum har sine lokaler. Beliggenheten på Jacobsenbrygga er langt i fra tilfeldig. Det hele startet med at befolkningen trengte naust for å lagre båter og utstyr før de skulle på lofotfiske. Etter hvert ble det behov for overnatting da folk kom reisende land og strand for drive handel eller gå i Dolstad Kirke. Til dagligdags jobber Helgeland Museum med å formidle denne historien og alle de andre historiske begivenheter som har skjedd på Helgeland.
 
-Vi som jobber på Vefsn Museum har som oppdrag å formidle et overordnet bilde over alt det som skjer her, i en historisk kontekst, med by og byutvikling som tema. Det handler blant annet om å bevare alle de vernede byggene i den historiske konteksten de fortjener, på hele Helgeland, forteller Vefsn museum.


 Oversiktsbilde fra Sjøgata: Jacobsenbrygga i gult.

Tar vare på historien
I kjølvann av dette har de etablert et eget bygningsvernsenter for å sikre at de gamle byggene blir tatt hånd om på best mulig måte. Senteret gir også råd om istandsetting og ny bruk av verneverdige og eldre bygninger, til privatpersoner og private aktører.
 
-Det har vært et mål i alle år å få i gang et eget bygningsvernsenter på Mjaavatnbrygga. Vi har et stort behov for vedlikehold på alle de 18 lokasjonene våre på Helgeland. Senteret har også blir en lærebedrift som tar inn lærlinger fra tømrerfaget, og de tar også inn praksiselever fra videregående skole.  Vi er fornøyde med at unge lovende får innsikt i verning av historiske og eldre bygg, slik at det gode arbeidet kan fortsette i flere år fremover, sier leder for bygningsvern John Erik Lind.


 Stilasbilde: Joakim Nordås Moan og Odd Bratteng fra bygningsvern arbeider med takreparasjon.


Senteret på Mjaavatnbrygga tilbyr flere utstillinger om Sjøgata verneområde, har et arkiv for bygningsmasse i verneområde og leseplass med faglitteratur om Sjøgata verneområde.


Foto med Ryggen til: Sverre Walter Tørriseng ved bygningsvernavdelingen i gang med takreparasjon. 


Går nye veier 
På avdeling Vefsn jobbes det også iherdig med å nå nye målgrupper. Formidlingsleder Trude Ervik forteller at ønsker at flere folk skal komme på besøk, og at de har utforsket nye måter å formidle historien på. De har etablert flere tiltak for å gjøre utstillingene og lokasjonene mer folkelig, interaktive og lekne.
 
-Nå jobber vi blant annet med en pepperkakehus-konkurranse. Vi har lagd pepperkakemaler av Jacobsenbrygga slik at folk kan bygge sin egen versjon av den. Det er en aktivitet for hele familien, og en litt morsom måte å løfte opp Jacobsenbrygga på. Ved Politimestergården kan du bli med på spionoppdrag gjennom «Undercover Liv Grannes». Du får mulighet til å hjelpe motstandskvinnen i arbeidet sitt ved å løse ulike oppgaver rundt omkring i Sjøgata, forteller en engasjert Ervik.
 
En kulturrik opplevelse
Ett annet spennende og lærerikt avbrekk fra hverdagen er byvandringen gjennom Sjøgata. Gaten består av Nord-Norges lengste rekke av gamle trehus fra 1800-tallet. Gjennom vandringen vil du bli bedre kjent med hvordan byen har utviklet seg siden den gamle fiskebondekulturen til 1875 da Mosjøen ble en egen by.
 
-Vi tar turen mellom brygger og naust, og gjennom strange smyg for å bli kjent med både kjøpmennene og kaffekjerringene. Til slutt ender du opp på Jacobsenbrygga som fra 1880-tårene var en viktig handelsbrygge. Som en fin avslutning på vandringen kan du også ta en tur innom utstillingen "Historien om en by», hvor du lærer enda mer om Mosjøen, Helgelands første by, avslutter den blide gjengen på avdeling Vefsn.