OFFENSIV BEDRIFT: – Vi skal være bedriften som leverer høy kvalitet og som alltid er til å stole på sier driftsleder Hallbjørn Berg-Hansen (t.v.) og daglig leder Trond Tverå.

– Høy kvalitet
er god butikk

Skrevet for trond tverå as
03.01.2020 18:40

Det begynte med én mann og en gravemaskin. I dag er Trond Tverå AS et offensivt selskap med omfattende virksomhet.

Bedriften har vokst jevnt opp gjennom årene og vært delaktig i flere firmaer.

– Vi hadde nylig en omorganisering hvor tid­ligere deleide selskap ble overtatt og kom inn som heleide datterselskap. Dette for å ha en bedre kontroll, enklere drift og et bredere tilbud til kundene, sier daglig leder Trond Tverå.

Saken fortsetter under bildet.

GRUNNARBEID: Her er folkene hos Trond Tverå AS i full gang med å opparbeide en ny tomt for Statnett.

Totalt, med alle datterselskapene, teller staben rundt 30 medarbeidere. Hovedvirksomheten er entreprenørtjenester både mot offentlig og privat marked. I tillegg levering av plenjord, sand og grus. Selskapet har igjennom Totalknusing AS også egne steinbrudd/knuserier med faste kontrakter om leveranser på knuste steinmasser.

STERKT ETTERSPURTE

Selskapets tjenester er sterkt etterspurte og tidvis må de leie inn ekstra folk for å kunne ta unna de største toppene:

– Vår store fordel er at vi er lokalkjente og det er mange som kjenner noen som har brukt oss. Fornøyde kunder er alltid den beste reklamen, sier driftsleder Hallbjørn Berg-Hansen.

Saken fortsetter under bildet.

FASTE KONTRAKTER: Gjennom selskapet Totalknusing AS har Trond Tverå AS faste kontrakter om leveranser på knuste steinmasser. Her fra knuseriet på Laksfors.BRED PORTEFØLJE

Oppdragene er varierte og skifter mellom alt fra gang- og sykkelstier til arbeider med Mosjøen ­Handelspark og utvidelse av kirkegården. Listen over hva de kan tilby er omfattende:

 • Veibygging
 • Grunn- og terrengarbeid
 • Vann- og avløpsanlegg
 • Drenering
 • Planeringsarbeid
 • Plastring
 • Grøntanlegg
 • Riving av bygninger og tekniske installasjoner
 • Forstøttningsmurer av naturstein og betongblokker
 • Når det gjelder leveranser av massetyper, er Trond Tverå AS en av de som kan tilby det bredeste utvalget:
 • CE-godkjent tilslag til betong og asfalt
 • Samfengt naturgrus
 • Natursingel
 • Matjord
 • Fyllmasser
 • Sprengtstein
 • Knustmasser (Kullt, singel og subbus)
 • Landmåling

TOPP MODERNE TEKNOLOGI

Bruk av moderne teknologi og 3D-programmer har både lettet arbeidet og gir kundene en enda større garanti for presisjon og kvalitet.

Saken fortsetter under bildet:

EGET STEINBRUDD: På Veset har man sikret seg et helt eget steinbrudd.Av etterspurte tjenester er blant annet:

 • Utsetting av punkter (f.eks tomtegrenser, ­byggninger og veilinjer)
 • Masseberegning
 • Utarbeiding av 3D modeller innen vei, tomter og grunnarbeid
 • Innmåling og dokumentasjon

PROBLEMLØSERNE

Mottoet til Trond Tverå AS og folkene som jobber der er like enkelt som det er krevende: – Vi fikser det!

– Poenget er at vi har fantastiske medarbeidere som hele tiden er i stand til å løse problemer som oppstår. Kundene vet at de kan stole på oss. Derfor kommer også mange tilbake med nye oppdrag, noe som er det beste beviset på at vi leverer høy ­kvalitet, konkluderer Trond Tverå.