TRENGER HJELP: Disse bamsene blir delt ut til de som blir godkjent som fosterhjem. Og i likhet med mange barn på Helgeland, venter de bare på at noen skal åpne døra og hjertet for dem.

– Har du plass til meg?

Skrevet for Fosterhjem Helgeland
07.06.2019 18:50

På Helgeland er det stadig barn som trenger et fosterhjem i sin egen region . Nå har du mulighet til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest.

For første gang i Norge er det etablert et interkommunalt samarbeid, med tanke på å skape en sterk, lokal forankring når det skal etableres nye foster- og beredskapshjem.

PILOTPROSJEKT

Sju kommuner på Helgeland - Rana, Vefsn, Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Nesna og Lurøy - har gått sammen for å skape noe helt nytt.

Saken fortsetter under bildet.

SAMMEN FOR BARNA: Fosterhjem Helgeland skal etablere en lokal rekrutteringstjeneste, som skal rekruttere, kurse og veilede fosterhjem og beredskapshjem i regionen. F.v. prosjektmedarbeider Synnøve Restad Marthinsen, prosjektleder Mona Helen Wangberg Simonsen og prosjektmedarbeider Eileen Cathrine Ravdal.

– Det grunnleggende her er en sterk, lokal forpliktelse, sier prosjektleder Mona Helen Wangberg Simonsen i Fosterhjem Helgeland.

LAVTERSKEL-TILBUD

Der det før kunne oppfattes som en litt lang vei mellom de statlige etatene og den stedlige innsatsen, er Fosterhjem Helgeland et lavterskel-tilbud hvor det hele tiden finnes støtte og veiledning i nærmiljøet. En samarbeidspartner det skal være lett å komme i kontakt med.

– Det å si ja til å være et fosterhjem eller beredskapshjem er kanskje den viktigste samfunnsoppgaven du kan ta på deg, sier prosjektmedarbeider Synnøve Restad Marthinsen.

EVNE, TID OG OVERSKUDD

Men hvem er det så de leter etter?

– Fosterforeldre må ha evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem, understreker prosjektmedarbeider Eileen Cathrine Ravdal.

Det betyr en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. Fosterforeldre må ha en ryddig økonomi, ekstra plass og et sosial nettverk som gir barna muligheter til livsutfoldelse.

Saken fortsetter under bildet.

GRUNDIG ARBEID: Før et hjem blir godkjent som foster- eller beredskapshjem, legges det ned et stort arbeid både i form av intervjuer og kursing. Her er det arbeidsmøte hvor neste steg planlegges. F.v. prosjektleder Mona Helen Wangberg Simonsen, prosjektmedarbeider Eileen Cathrine Ravdal og prosjektmedarbeider Synnøve Restad Marthinsen. 

Så er det ikke slik at det bare er klassiske ektepar som er aktuelle.

– Likekjønnede par, enslige og personer med utenlands opprinnelse er også svært velkomne, sier Wangberg Simonsen.

Det aller viktigste er at du har en masse omsorg og vilje til å gjøre en ekstra innsats for de meste sårbare barna våre i samfunnet.

Saken fortsetter under bildet.

SENTRAL LOGO: Omsorg, kommunikasjon og håp er sentrale elementer i logoen som finnes på bamsenes t-skjorte.

Logoen på bamsene forteller også sin klare historie om hvilke verdier som står sentralt i dette prosjektet:

Blå står for omsorg, kontinuitet og trygghet. Rødt er kommunikasjon, dialog, samarbeid og kunnskap. Og bakerst titter det frem en gul sol, noe som symboliserer håpet.

SVÆRT ULIKE BEHOV

Og hvem er det så som trenger hjelp?

  • Det er "Martin", en gutt på 3 som trenger trygghet, forutsigbarhet og masse kjærlighet. Han har liten egenvilje og behøver voksne som har tid til å bygge tillit og veilede ham i hverdagen.
  • Det er "LIv", ei jente på 15 år som trenger fosterforeldre som har tid til å lytte og som setter tydelige rammer. 
  • Det er "Maja", ei jente på 11 som har behov for et hjem som kan veilede henne i hverdagen og gi henne masse kjærlighet. Hun trenger tett oppfølging fra en voksenperson som er tålmodig og tillitsfull.
    Saken fortsetter under bildet.

DE TRENGER NETTOPP DEG: – Det å bli et foster - eller beredskapshjem er den viktigste samfunnsoppgaven du kan ta på deg, sier prosjektmedarbeiderne Eileen Cathrine Ravdal(t.v.) og Synnøve Restad Marthinsen.

 TUNG, LOKAL KOMPETANSE

Noe av det helt særegne med Fosterhjem Helgeland, er at tilbudet er bygget opp fra bunnen av - basert på bred lokalkunnskap og mangeårig kompetanse. Og dette er viktig fordi du eller dere som sier ja til å være med, får dra nytte av nettopp dette. I tillegg til grundige forberedelser og kursing, er dere også sikret en tett og faglig oppfølging.

DU FÅR GOD STØTTE

Samarbeidskommunene har utarbeidet retningslinjer for fosterhjemtjenesten som sikrer fosterhjemmene likebehandling i forhold til oppfølging og avlønning.

Som fosterhjem vil du bli lønnet av barneverntjenesten etter gjeldende, statlige satser. 

Du vil også ha rett på oppfølging og veiledning etter behov, og barneverntjenesten skal være behjelpelig i forbindelse med praktiske forhold når et barn flytter inn.

Vil du bety noe ekstra for et barn på Helgeland og ikke helt vet hva du kan bidra med? Tenker du at du kan være et fosterhjem, et beredskapshjem, eller kanskje et besøkshjem innimellom?

Ta kontakt med Fosterhjem Helgeland for en uforpliktende prat. Det er kanskje noen som har lyst til å bli kjent med nettopp deg!

Du kan lese mer om Fosterhjem Helgeland her.

Følg oss gjerne på Facebook.