TETT SAMARBEID: Administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord jobber tett med direktør for velferdstjenester Bente Pettersen, for å skape enda bedre vilkår for studentene ved Campus Helgeland. Foto: Fotograf Karoline O. A. Pettersen

En studie i god velferd

Helgeland er i kraftig vekst og behovet for ny kunnskap er stort. Det er her Studentinord spiller en avgjørende rolle.


Campus Helgeland på Mo er kunnskapens arnested, tett koblet opp mot det som skal skje når Nesna gjenåpner. Men én ting er hva du lærer, noe helt annet er hvordan du har det når du skal lære.

– Vi har kun ett oppdrag og det er å skape en enklere hverdag for studentene, sier administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord.

Og når han skal gjøre nettopp dette, så er han svært glad for å ha med seg 125 dedikerte medarbeidere på laget.

Visjonen er like enkel som den er en massivt utfordrende for Studentinord: «Studenten først og fremst». Da er det ikke tilfeldig at «studenten» står i bestemt form entall:

– Dette visualiserer at hver enkelt student er unik, det er snakk om individer med ulike personligheter og behov, sier Brunsvik Olsen.

For å legge forholdene optimalt til rette har Studentinord satset på egne boliger, i Kaialundveien, bare to minutters gange fra campus Helgeland. Og i lys av det som nå skal skje på Mo og området rundt, er de i full gang med å se på mulighetene for å utvide boligtilbudet:

Saken fortsetter under bildet.

UTVIDET BOLIGTILBUD: For å legge forholdene optimalt til rette har Studentinord satset på egne boliger, i Kaialundveien. Og i lys av det som nå skal skje på Mo og området rundt, er de i full gang med å se på mulighetene for å utvide boligtilbudet

– Vi ser jo at det satses tungt med batterifabrikk, dypvannskai og ny flyplass. I tillegg skal det produseres grønt hydrogen i Mosjøen, Nesna kommer opp med en ny industripark og vi har en oppdrettsnæring som er fremoverlent. Da må vi følge opp i det samme tempoet, understreker Brunsvik Olsen.

Det betyr også at Studentinord planlegger for en opprusting av boligmassen på Nesna, samtidig som de er i full gang med en total renovering av kantina på Campus Helgeland på Mo.

DET VIKTIGE SAMFUNNSOPPDRAGET

Som studentsamskipnad er Studentinord et særlovselskap hvor studentene har flertall i styret. De sitter også med styrelederen. Alt de driver med skal kun ha ett formål for øye: Skape bedre forhold for den enkelte student.

– Det er dette som gjør denne jobben så interessant og meningsfylt, sier Brunsvik Olsen.

For det handler om et av de viktigste samfunnsoppdragene du kan få lov til å jobbe med. Det er dette som er den gåsehudfremkallende faktoren. For Brunsvik Olsen vet at suksessen er tuftet på et tett og intenst lagarbeid:

– Jeg får ekstra energi hver dag når jeg ser den innsatsen som blir lagt ned og den stoltheten som preger hele Studentinord.

Det han derimot ikke har spesielt stor sans for er hvordan studenter gang på gang har blitt tvunget til å betale prisen når pandemien skulle bekjempes.

– Studentlivets grunnmur er det sosiale. Når den forsvinner blir det en brutal hverdag, og jeg mener studentene har blitt urettmessig hardt rammet av pandemien, både faglig og sosialt.

KVALITET I ALLE LEDD

Studentinord jobber hele tiden hardt for å forbedre, utvide og kvalitetssikre tilbudene sine. På Mo har de en egen studentvert som spiller en viktig rolle med tanke på å bistå studentene når de trenger hjelp i hverdagen, og som arrangerer ulike aktiviteter som samler studentene.

Saken fortsetter under bildet.

TETT OPPFØLGING: Dedikerte studentverter sørger for at hverdagen blir så knirkefrit som mulig. FOTO: KAROLINE O. A. PETTERSEN

Målet er å bli stadig bedre, ved å bygge stein på stein. For Studentinord er ingenting umulig, det tar bare litt ekstra tid.

– Vi vil jo gjerne at så mange som mulig skal bli igjen her. Helgeland trenger kloke hoder, dyktige hender, og engasjerte unge personer sier Brunsvik Olsen.

VARIGE VENNSKAPSBÅND

Og nettopp der kan innsatsen til Studentinord bli helt avgjørende. Hvis studentene føler seg sett og ivaretatt, så øker sjansen for at de finner seg en jobb i området.

Høyere utdanning sørger ikke bare for en spisset kompetanse, det former deg også som menneske. Du bygger nettverk og knytter varige vennskapsbånd.

Og dette er en oppgave Studentinord tar på alvor; gi studentene de beste mulige forutsetninger for å bygge gode og varige relasjoner.

– Som student skal du vite at vi alltid står last og brast med deg. Vi står ved din side og gjør alt vi kan for å bidra til at du klarer å realisere drømmene dine, konkluderer administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen.

Du kan lese mer om Studentinord her.