KLARE TIL INNSATS: De er unge og brenner for å bidra til at Alcoa blir en stadig grønnere og miljøvennlig bedrift.

En ny generasjon er på vei inn portene hos Alcoa

Alcoa er en helt sentral aktør med tanke på utvikling i regionen, sier daglig leder Espen Isaksen i Mosjøen og Omegn Næringsforening KF.

En drømmejobb for fremtiden
 
En ny generasjon er på vei inn portene hos Alcoa. De er stolte over å få være med på den spennende reisen mot det grønne skiftet.
Jeg var på besøk her da jeg gikk på ungdomsskolen og ble forelsket ved første blikk,
sier Kristine Amalie Mosheim. 17-åringen er i dag lærling og målet er et fagbrev som prosessoperatør:
Dette er en veldig spennende jobb, med variert hverdag og interessant utfordringer.
 
EN TRYGG ARBEIDSPLASS
På Alcoa har hun blitt tatt i mot med åpne armer:
Jeg følte meg i trygge hender fra dag én. Sikkerhet og arbeidsmiljø står hele tiden øverst på listen, understreker Mosheim.
Og her er noe av det grunnleggende. Unge mennesker som trives på hjemplassen har oppdaget at Alcoa gir dem muligheten til å utvikle seg som medarbeidere. I en bedrift hvor det alltid finnes nye muligheter. Hvor du kan få en interessant, godt betalt og fremtidsrettet jobb.Slik som Tiril Fossdal, en 17-åring fra Vestersio. Hun skal bli fagoperatør innen kjemisk prosessindustri.  Tiril ble kjent med bedriften via et skolebesøk. Noe som fristet til å utforske Alcoa videre.
 
EN DEL AV FAMILIEN
– Jeg fikk først en sommerjobb som kranoperatør og nå er jeg på vei videre. Det som er ekstra gøy på Alcoa er at selv om du er ung og under opplæring, så blir du lyttet til hvis du har innspill eller idéer.
Samme erfaring har Wilma Sætern fra Hattfjelldal gjort. 18-åringen som på fritiden elsker å ta vare på sin sølvfargede Skoda og strikke gensere, har i løpet av kort tid fått et tett forhold til Alcoa:
Når du kommer inn porten, så er det nesten som å bli del av en stor familie. Du føler at du blir sett og tatt vare på. Da er det også en unik mulighet at du kan finne en avansert industri-jobb i nærmiljøet.
 Disse tre unge kvinnene blir sentrale aktører når Alcoa skal fortsette å utvikle seg for å løse morgendagens utfordringer. Inn i en ny og spennende tid på lik linje med det som skjedde på 1950-tallet.


INDUSTRIELL REVOLUSJON: Etableringen av verket i Mosjøen ble et kvantesprang, hvor fokuset skiftet fra fiske og landbruk til høyteknologisk industri.

 

STADIG NYE EPOKER
For det var så avgjort noe helt nytt som skjedde da Norge skulle gjenreises på 1950-tallet. En ny nasjon skulle skapes. I Mosjøen hadde de havn, jernbane og billig kraft. Det ble de utløsende faktorene for at Stortinget ga grønt lyst for aluminiumsverket som startet produksjonene i 1958.
 
Ordfører Berit Hundåla er ikke i tvil om hvordan hun beskrive det som skjedde for 63 år siden: Der og da startet det en ny tidsregning for Vefsn og innbyggerne her. Vi gikk fra en kommune som i hovedsak var tuftet på handel, landbruk og fiske. Nå ble vi en spydspiss innen norsk industri.
 
HARMONISK EKTESKAP
I dag er Alcoa og Mosjøen blitt til en sømløs enhet som er gjensidig avhengig av hverandre. I følge Hundåla er det også blitt et meget lykkelig ekteskap:
Folk kommer jo hit fra verden rundt for å se hvordan vi produserer grønn aluminium. De blir også overrasket over at det er mulig å ha et stort verk «midt i byen» samtidig som dette ikke skaper gnissninger i hverdagen.
Og nettopp hensynet til miljøet står helt sentral i Alcoas fremtidsplaner. Målet er like klart som det er ambisiøst – helt karbonfri og utslippsfri innen 2050. Da hjelper det at man har en organisasjon hvor omstilling er en del av hverdagen:
 
JAKTER PÅ NYE LØSNINGER
– Alcoa har nysgjerrighet i DNAet sitt. Vi søker og ser hele tiden etter hvordan vi kan gjøre noe bedre, og bedre løsninger er akkurat det vi må ha for å løse klimakrisen vi står ovenfor, sier verkssjef Roy Hammer.
I dette ligger også erkjennelsen av at avfall ikke er avfall. Det er råvarer, eller bi-produkter, på avveie. Løsningen her blir en sirkulær verdikjede og hos Alcoa er det en sterk vilje til å bidra til at man finner veien frem mot et slik bærekraftig mål.
Alcoa Mosjøen står per i dag for 2,5 prosent av Norges totale strømforbruk. Dette viser hvor viktig det er å produsere aluminium der hovedkilden til elektrisk energi er fornybar og ikke karbonbasert. Det totale CO2-avtrykket på aluminiumen produsert i Norge er på kun 20 prosent sammenlignet med utslippene på verk basert på kullkraft.
 
PERIFERIEN I SENTRUM
Så er det ingen selvfølge at en internasjonal gigant som Alcoa skal sørge for over 520 arbeidsplasser i en liten, nordnorsk by.
Dette viser at Mosjøen faktisk er konkurransedyktig. Hele Vefsn har fått et eierskap til verket, noe som igjen har sørget for motivert og kvalifisert arbeidskraft, sier daglig leder Espen Isaksen i Mosjøen og Omegn Næringsforening KF.
Alcoa er en helt sentral aktør med tanke på utvikling i regionen, understreker Isaksen.
Og han er ikke i tvil om den avgjørende verdien av det som har skjedd:
Alcoa har skapt en ledende industrarbeidsplass i regionen som nå tiltrekker seg nye industriarbeidsplasser. Det er i ferd med å danne seg en aldri så liten klynge i regionen bygd på det fundamentet som Alcoa har stått i spissen for.
 
Og tilbake på Alcoa finner vi tre lærlinger som alle har livet foran seg. Som alle er dypt fascinert over at det er mulig å ha en rolle i et lokalt miljø som får global betydning:
Vi er stolte over å bo på Helgeland og vi er stolte over at det står Alcoa på arbeidsjakken vår. Vi vet at det vi gjør er viktig. Det blir ikke bedre enn det.