Foto: Morten Eriksen

En hjelpende hånd for alle

En god oversikt over aktivitet og utvikling gjør at Mosjøen og omegn næringsselskap kan bistå både privat og offentlig næringsliv, i tillegg til gründere og oppstarts bedrifter.


Bidrar til økt attraktivitet og aktivitet i Vefsn 
Mosjøen og Omegn næringsselskap (MON) bistår både privat og offentlig næringsliv med utviklingsprosjekter, rekruttering, kompetanseutvikling og omstilling for det grønne skiftet. 
 
I dag teller de syv ansatte, men snart blir de åtte. MON har nemlig akkurat fått tildelt ett nytt rekrutteringsprosjekt som gjør at de trenger å få inn enda flere dyktige hoder. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet rekruttering av ny kompetente til industrietableringene som kommer, men også ett ønske å få en bredere demografi bestående av flere unge voksne som ønsker å etablere seg, forteller daglig leder Espen Isaksen. 
 
-Vi har akkurat fått finansiering til et nytt prosjekt som setter søkelys på rekruttering til Vefsn. Det er god timing, og vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet sammen med den nye prosjektlederen vi har ansatt. MON er bygd som et kommunalt foretak, og vi er dermed heleide av Vefsn Kommune, poengterer han.
 
En hjelpende hånd for alle
MON er bygd opp på en måte som gjør at de har en finger med i spillet for det aller meste som rører på seg i Vefsn. En god oversikt over aktivitet og utvikling gjør at de kan bistå både privat og offentlig næringsliv, i tillegg til gründere og oppstartsbedrifter. 
 
-Vår næringsplan tar vi for oss de utfordringene som vi opplever i Mosjøen og omegn. Vi har blant annet ansvar for næringsfondet til kommunen, og tilbyr gründerassistanse. I næringsplanen tar vi for oss tre definerte arbeidsområder. Disse er «Slagkraft for næringsutvikling», «Attraktivt samfunn» og «Fremtidens samfunn», sier Isaksen. 
 
Viktig å se på mulighetene
Gjennom næringsplanen skal MON med andre ord være en slagkraft for næringsutvikling ved å være en ja-kommune som er positiv til etablering av ny næringsvirksomhet. DeDe skal legge til rette for at det er attraktivt å bo i kommunen ved å skape møteplasser, legge til rette for fritidsaktivitet og reiseliv. Til slutt skal de være en spydspiss i omstillingen av det grønne skiftet ved blant annet å ta i bruk virkemiddelapparatet for å hente mer offentlig støtte til grønne prosjekt. 
 
-Vi skal være en samarbeidspartner som bidrar til å legge til rette for nye private og offentlige arbeidsplasser. Vi skal være en ja-kommune som ser på muligheter for utvikling. I tillegg ønsker vi å skape ett samfunn som også har liv ett klokken fire, blant annet gjennom Storhallprosjektet, Nord Gondol og Sherpatrappa, forteller han engasjert. 
 
En industrikjempe uten like
Store industrietableringer har fått sitt inntog i Vefsn, og det fører til enda mer aktivitet og attraktivitet forteller Isaksen. Akkurat nå har de rundt 60-70 forespørsler fra andre som er interessert i å etablere seg i området. På spørsmål om hva det er som gjør Vefsn så attraktivt sett i et industriperspektiv, peker han på tre ting. 
 
Store industrietableringer har fått sitt inntog i Vefsn, og det fører til enda mer aktivitet og attraktivitet forteller Isaksen. MON har hatt enormt mange forespørsler de to siste årene. For dem handler det om få å landet noen av disse, og det er Isaksen rimelig sikker på at de kommer til å få til. På spørsmål om hva det er som gjør Vefsn så attraktivt sett i et industriperspektiv, peker han på tre ting.
 
-Først og fremst ligger vi strømsone NO4, og vi produserer mer kraft enn vi forbruker. Vi har mye vind- og vannkraft her, og for den kraftkrevende industrien er det fordelmessig med billig, tilgjengelig og grønn kraft. På Helgeland har vi en industrikompetanse og industrikultur som få kan konkurrere med. Underleverandørene her er godt vandt med å serve industrien 24/7. I tillegg har Vefsn store regulerte næringsområder med tilgang til havn. Et kjempestort fortrinn som kanskje ingen i Europa kan matche oss med, avslutter en fremtidsrettet Espen Isaksen.