KVINNEN FRA HAVET: Leonore Olsen er født og oppvokst på Indre Kvarøy. Nå har hun flyttet hjem for å bidra til en bærekraftig fremtid gjennom vegansk sjømat. FOTO: @Zenteno Visual

En grønn revolusjon
i den blå åkeren

På en liten øy i havgapet, rett under Polarsirkelen, skapes det historie som kan revolusjonere norsk verdiskaping.

– Det er snack av tare.

Leonore Olsen viser frem to fristende poser med knasende, veganske chips fra havet. Norsk tare og havsalt. Eller laget av sukkertare og steinsopp. Produkter som passer perfekt som et mellommåltid når du er på farten, eller som et sunnere alternativ til helgekosen.

Saken fortsetter under bildet.

KNASENDE SPRØTT: Veganske chips fra havet er ditt klare førstevalg som et mellommåltid eller et bærekraftig alternativ til helgekosen. FOTO: @Zenteno Visual

TILBAKE TIL RØTTENE

Olsen er tilbake på øya hvor hun tidlig lærte seg å sjette sjøbein. En oppvekst hvor lydsporet var dønningene fra storhavet, måkenes skvaldring og storskarvens brekende kakling. En oppvekst under midnattssolas evige lyskaster og nordlysets irrgrønne ballett. En oppvekst på 66 grader nord hvor hun tidlig lærte at naturen var en partner du innledet et livslangt forhold til.

– Ja, det var en tilværelse preget av hardt arbeid. Men det er også en frihet her. En samhørighet som ikke kan måles i kroner og ører.

Saken fortsetter under bildet.

INGREDIENSENE: Sjy Seaweed bruker fermentert og tørket butare og direkte tørket sukkertare, kvernet som mel. De bruker også maismel som er møllet på Toten. FOTO: @Zenteno Visual

BÆREKRAFTIG FREMTID

Men det som kan måles i kroner og ører, er fremtidige arbeidsplasser. Og det var derfor Olsen sluttet som forsker hos SINTEF og reiste hjem. For hun hadde en idé. Som var like enkel som den var genial. Som var like naturlig som den var komplisert:

– Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid gjennom vegansk sjømat. Verdens klimautfordring gjør det nødvendig at flere bidrar til mer bærekraftig matproduksjon. 

For der andre ikke ser annet en tare og tang som sluken din setter seg fast, så Olsen en helt unik mulighet:

– Norsk tareskog vokser langs hele norskekysten og mye av den vokser i Nord. Denne typen av sjømat er en av verdens aller mest bærekraftige og sunne kilder til mat. Vi ønsker at denne supermaten blir lettere tilgjengelig for alle slik at flere kan ta gode valg for seg selv og fremtiden.

Saken fortsetter under bildet.

TETT SAMARBEID: Sjy Seaweed har inngått et tett samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett, blant annet med tanke på å komme seg inn på det amerikanske markedet.

PULSERENDE MIKROSAMFUNN

Og hvis du først har satt deg som mål å produsere mat og snacks som går hånd i hånd med det

Da Olsen etablerte Sjy Seaweed, fikk hun blant annet med seg folkene bak Kvarøy Fiskeoppdrett. Selskapet som har skapt stor suksess med sin miljølaks på det amerikanske markedet. Og her ligger også kimen til det som skal bli en internasjonal suksess:

– Vi har jobbet tett med USA-teamet til Kvarøy Fiskeoppdrett og de har blant annet hjulpet oss med å få smaksprøver ut til det amerikanske markedet.

ENORMT POTENSIAL

Norsk tang og tare har vært en skattet ressurs siden starten på 1900-tallet. På verdensbasis er det snakk om milliardverdier, men hittil har 99 prosent av produksjonen skjedd i Asia.

I Norge er bransjen voksende, og Sintef anslår at vi kan produsere 20 millioner tonn tang og tare til en verdi av 40 milliarder kroner innen 2050. Fra 20 millioner tonn kan vi få 680.000 tonn protein, 1 milliard liter etanol eller 1 milliard kubikkmeter biogass. Vi kan erstatte 7,4 millioner tonn CO2 fra fossile kilder.

Saken fortsetter under bildet.

STORE MULIGHETER: Tang og tare representerer enorme muligheter som både kan skape mat og være en viktig faktor for en bedre miljø. Foto; Unsplash

Og det er med dette som bakteppe at Sjy Seaweed ser for seg et nesten grenseløst potensial. På kort sikt mener Olsen det er realistisk med 10-15 arbeidsplasser i bedriften innen fem år.

Men dette er bare starten. For hvis man for eksempel lykkes med å bruke tang og tare som ingrediens i fôr til oppdrettsfisk, så vil markedet eksplodere.

MINIMALT FOTAVTRYKK

Sjy Seaweed bruker i dag kun tare som er produsert i egne oppdrettsanlegg. Noe som betyr at produksjonen ikke belaster den naturlige arten. Selskapet har sikret seg en konsesjon for oppdrett av tare, men foreløpig kjøper de tørket tare fra Lofoten.

– Det geniale med produksjon av tare er at det etterlate seg det minste fotavtrykket som er mulig, understreker Olsen.

Saken fortsetter under bildet

KYSTENS REVOLUSJON: Leonore Olsen er overbevist om at dyrking av tang og tare med tanke på matproduksjon vil revolusjonere mulighetene for å skape verdier, selv på små plasser. FOTO: @Zenteno Visual

Hvorfor?

Jo, fordi du ikke trenger gjødsel, kjemikalier, ferskvann eller landjord. Og det er null CO2-utslipp. Taren resirkulerer også fosfor og nitrogen, stoffer som kommer ut i havet i forbindelse med lakseoppdrett.

Taren ikke trenger heller ikke fôr. Næringsstoffer i havet og sollys skaper hele veksten og produksjonen. Det blir ikke mer bærekraftig enn det.

I 2017 ble de produsert rundt 145 tonn tare i norske anlegg. Prognoser viser at det i 2050 kan bli produsert tare på et område som er på størrelse med Hardangervidda.

– Tare er ren medisin for miljøet, på mange måter, sier Olsen.

Og viser til at den kan motvirke klimaendringer og forsuring av havet fordi den tar opp CO2. Den renser også havområdet er som er truet av overgjødsling fra landbruk og industri.

Saken fortsetter under bildet.

 ET STORT POTENSIAL: Snack laget av tare har en enormt potensial i en verden hvor super-food og bærekraft blir stadig mer aktuelt. FOTO: @Zenteno Visual

EVIGE ARBEIDSPLASSER

Grunnfilosofien til Sjy Seaweed er å produsere bærekraftig mat. De vil gjøre havet – den blå åkeren – til et bærende element i det grønne skiftet. Men det stopper ikke der. For når dette blir realisert, så bidrar det også til lokale arbeidsplasser.

– Vår visjon er at verdiene som skapes i det nordnorske havet, skal forbli hos de menneskene som bor her. Sjy Seaweed er et helhjertet forsøk på å lage evige arbeidsplasser for folket med nærhet til ressursen.

Saken fortsetter under bildet.

SENTRUM I UTKANTEN: Kvarøy er et lite kystsamfunn rett sør for Polarsirkelen, men har blitt sentrum for innovativ satsing.

DEN GODE HJELPEREN

Så er det også slik at du ikke kan lykkes som gründer uten gode medhjelpere. En viktig partner her har vært Innovasjon Norge sin avdeling i Nordland. Helt konkret dreier det seg om:

  • 700.000 kroner i etablerertilskudd
  • 31.000 kroner i mentortilskudd
  • 2,4 millioner kroner i oppstartslån

– Vi har fått fantastisk drahjelp fra Innovasjon Norge. De har støttet oss og bidratt med uvurderlig hjelp, råd og bistand, sier Leonore Olsen.

Her finner du en fin oversikt over hva

Innovasjon Norge kan bidra med

EN BEDRIFT FOR FREMTIDEN

Hos Innovasjon Norge sitt kontor i Nordland mener de at Sjy Seaweed er en fremtidsrettet og innovativ gründerbedrift hvor bærekraft er en viktig bærebjelke i alt selskapet foretar seg.

Saken fortsetter under bildet.

IMPONERT RÅDGIVER: – Sjy Seaweed har utviklet sine produkter i tett dialog med markedet og har et sterkt markedsfokus, noe som er en viktig faktor for å lykkes i dagens konkurranseutsatte marked, sier finansieringsrådgiver Lena Holdaas hos Innovasjon Norge i Nordland.

– Bedriften har utviklet sine produkter i tett dialog med markedet og har et sterkt markedsfokus, noe som er en viktig faktor for å lykkes i dagens konkurranseutsatte marked, sier finansieringsrådgiver Lena Holdaas.

– Det er utrolig viktig for utviklingen i Nordland at unge og fremoverlente gründere som Leonore flytter hjem med sin fagkompetanse, og ønsker å bidra til verdiskaping og lokale arbeidsplasser, konkluderer Holdaas.