EN EKTE VIND-VINN SITUASJON

I løpet av et knapt år har byggingen av Øyfjellet Vindkraftverk lagt igjen 250 millioner kroner i Vefsn. Men dette er bare starten.

 

Det er svære tall inne i bildet når man skal etablere Norges største vindkraftverk. En historie som begynte i 2011 da lokale grunneiere og industrien går sammen om et prosjekt som skulle skape mer grønn kraft.

72 TURBINER

Det grønne lyset fra NVE kom 18. desember i 2019. To dager senere ble spaden satt i jorda. Etter det har ting gått i rekordfart. I slutten av 2021 skal 72 turbiner produsere inntil 400 MW. Konsesjonen gir tillatelse til produksjon i 25 år, men det er søkt om en forlengelse på ytterligere fem år grunnet turbinenes tekniske levetid. All strøm som produseres de første 15 årene er allerede kjøpt av aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen. Hvilket be- tyr at industrigiganten har sikret seg særdeles kortreist strøm.For oss har det hele tiden vært et poeng at dette prosjektet skulle ha en maksimal lokal forankring, sier Aina Nilsen i Eolus Vind Norge Holding AS.

EN MILLIARD KRONER

Og her er tallenes tale meget klare. I byggeperioden legges det igjen 250 millioner kroner: Oppgradert infrastruktur: 65 millioner kroner Kjøp av varer og tjenester lokalt: Eolus: 53 millioner kroner Veidekke: 100 millioner konerI tillegg kommer alle de utenfor Eolus og Veidekke som bor, spiser og kjøper tjenester og varer lokalt.Når Øyfjellet Vindkraftverk går over i driftsfasen, vil bedriften ha 15-17 faste årsverk, noe som tilsvarer en middels stor bedrift i Vefsn.


Hvert år kommer det til å bli lagt igjen rundt 35 mil- lioner kroner i lokalsamfunnet i form av blant annet eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler og sponsormidler. I løpet av 25 år vil dette utgjøre 875 millioner kroner. Hvilket betyr at man totalt, inkludert byggeperioden, er opp i en milliard kroner til Vefsn-samfunnet.

ÅPNER FJELLET FOR FOLKET

Så stopper det ikke der. For utbyggingen gir også andre bonus-effekter.
Vindkraftverket vil åpne opp fjellet for en rekke nye brukere som tidligere ikke har hatt mulighet til å benytte Øyfjellet og fjella rundt, poengterer Nilsen.
Når anlegget står ferdig. 
Arealet Øyfjellet vindkraftverk båndlegger vil i drifts- fasen være et helårsåpent «tilbud» for alle. Det vil bli fri tilgang for ikke-motorisert ferdsel i hele fjellet og gevin- sten ved å bruke området er udiskutabel. Konsesjonsområdet er på 40 kvadratkilometer, noe som utgjør rundt to prosent av kommunens areal. Av dette igjen er det kun to-tre prosent som blir berørt av veier, turbiner og bygg.

IKKE ØKT NETTLEIE

Det er Helgeland Kraft som eier det offentlige nettet og de er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka trans- formatorstasjon.Vindkraftverket vil åpne opp fjellet for en rekke nye brukere som tidligere ikke har hatt mulighet til å benytte Øyfjellet og fjella rundt.
– Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark fører derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området, sier Nilsen.

Øyfjellet vindkraftverk blir et viktig bidrag i forbindelse med det grønne skiftet og mulighetene til å tilby norsk industri med billig energi. Vannkraft har vært - og vil være - en bærebjelke i det norske kraftsystemet. Men nå trenger Norge alle den fornybare energien landet kan få, enten det er snakk om vind, vann eller sol.

-NVE anslår at det er mulig å realisere en opprustning og utvidelse av vannkraft emd 4 TWh. Det vil bære et av flere viktige bidrag til mer fornybar energi. Norge er godt egnet for vindkraft og en god kombinasjon med vannkraft som er mer regulerbar, sier Nilsen.