BYEN MED MULIGHETER: – Mosjøen har så mye å bygge på, men vi trenger skarpe hoder og varme hender. For sammen kan vi skape nye arbeids- plasser og sørge for nødvendig vekst, sier lederen i Mosjøen Næringsforening, Bjørn Larsen.

– Ekstra viktig
å handle lokalt

Skrevet for Mosjøen næringsforening
06.10.2020 18:29

Etter en mørk vår eksploderte sommeren. Men nå kommer en usikker høst og bedriftene i Mosjøen trenger alle kundene de kan få.

– Akkurat nå er det ekstremt viktig at vi handler lokalt og støtter opp om bedriftene våre der vi kan, sier daglig leder i Mosjøen Næringsforening, Bjørn Larsen.


NYE MULIGHETER
Men til tross for pandemiens skygge, så skjer det positive ting og det finnes nye muligheter:

– Den nye E6 er et stort løft og en forbedring når det gjelder både reisetid og trafikksikkerhet, fremhever Larsen.

Mosjøen har også alle muligheter til å bli et virkelig knutepunkt for godstrafikk. Allerede i dag er det godsstopp fem dager i uka.

– Målet må være å få flyttet mer av godset over på bane og kjøl, sier Larsen.

Saken fortsetter under bildet.

KNUTEPUNKT: Mosjøen Havn er et knutepunkt med stor godstrafikk. Her ligger det store muligheter for videre vekst.

MÅ FLYTTE FERGELEIET
Hvilket understreker viktigheten av å få flyttet fergeleiet, slik at jernbanen og skipstrafikken kan integreres enda bedre. For med ukentlige skip til Rotterdam ligger alt til rette for at Mosjøen kan ta på seg en betydelig rolle når det gjelder distribusjon av gods.

Mosjøen Næringsforening stiller seg positive til det nye vindmølle- prosjektet, men mener at det må jobbes hardt for å få endret skattereglene:

– Får vi det samme regimet for vindkraft som vannkraft, betyr det en klar økning av kroner inn til kommunen.

OPPLEVELSENE STÅR I KØ

2020 ble sommeren hvor nordmenn for alvor oppdaget Helgeland som reisemål og her er Larsen av den klare opp- fatning at det ligger et stort og uforløst potensial:

– Vi så jo et enormt trykk på campingplassen. Det krydde av familier på jakt etter opplevelser. Sånn sett har 2020 sørget for markedsføring som er gull verdt. Nå er det opp til oss å minne dem på hvor bra dette var. Få dem til å komme tilbake. Få dem til å fortelle naboer og arbeidskolleger at Helgeland er en skjult skatt.

Saken fortsetter under bildet.

MER OFFENSIVT: – Vi er nødt til å bli enda mer offensive, banke på flere dører, presentere gode idéer og vise at Mosjøen har alt som skal til, sier Bjørn Larsen.

ARENA OG PÅVIRKNING

Mosjøen Næringsforening vil i tiden fremover jobbe med to sentrale tema:

Skape en arena hvor næringslivet kan møtes, utveksle ideer og finne hverandre. Foreningen har gode erfaringer med sine næringslivslunsjer.

Og det andre hovedfokuset er å være en aktiv pådriver som hele tiden vil bedre næringslivets rammevilkår.

– I dag er det mange om beinet, både når det gjelder oppmerk- somhet og finansiering. Da er det avgjørende at både vi og næringslivet i Mosjøen klarer å bli hørt. Vi må banke på flere dører, presentere gode idéer og vise til hvorfor nettopp denne plassen har det som skal til for at det bør satses her.