KLAR TIL INNSATS: Formann Øystein Karstensen er klar til å ta i mot jern, stål og trevirke på Østbøs avdeling i Mosjøen. – Det er utrolig givende å få lov til å jobbe med gjenvinning og sørge for at vi skaper en bærekraftig fremtid, sier Karstensen.

Din garantist for
en grønn fremtid

Skrevet for Østbø Helgeland
30.09.2019 19:34

Arsenikk, blåsyre, dyreblod, 10 tonn metall eller et gammel spikertelt? Uansett hva du trenger å bli kvitt, Østbø Helgeland fikser det.

– Vårt mål er å være en totalleverandør av avfalls og renovasjonsløsninger for kundene våre, sier avdelingsleder for Østbø Helgeland, Trond Jøran Pedersen.

Saken fortsetter under bildet.

EN STOLT LEDER: Avdelingsleder for Østbø Helgeland, Trond Jøran Pedersen, er stolt over at bedriften kan skilte med en stab som besitter tung erfaring og topp kompetanse.

GODE PLANER BETYR ALT

Det betyr at de gjerne kommer inn i forkant for å bistå kundene med å lage gode planer og få plass rutiner for en sikker håndtering av de ulike typene avfall. For her det er mye som skal passes på.

– Det er stadig kunder som glemmer at batterier er farlig avfall ikke må kastes i res-dunken, sier avdelingsleder for logistikk og farlig avfall, Simon Karlsen.

For batterier er tikkende bomber. Østbø har allerede opplevd flere branner som følge av at litium batterier har eksplodert under kverning av avfall, samt en bilbrann i skrapbiler der bilen brant helt opp etter at et batteri tok fyr. I dag sjekkes derfor alt av avfall både manuelt og med et håndholdt, varmesøkende kamera.

Saken fortsetter under bildet.

TUNGT UTSTYR: Utstyret til Østbø Helgeland er avansert og her er Øystein Karstensen i full sving med å sortere avfallet som er levert inn.

EN TUNG AKTØR

Østbø har i dag primært bedrifter som sine kunder, men en hovedvekt innen SMB-markedet. Samtidig er det slik at de har ca 90 prosent av alle bedriftene i Mo Industripark som kunder.

Østbø Helgeland har hovedkontoret på Mo med 35 medarbeidere. I tillegg har de en avdeling i Mosjøen. Der jobber formann Øystein Karstensen og seks andre ansatte. I Vefsn satser Østbø mye på metallhandtering, men betjener i likhet med Rana-avdelingen  bedriftsmarkedet på Sør-Helgeland med alle typer renovasjonstjenester og containerutleie..

Saken fortsetter under bildet.

SIKRER NY VARME: Gammelt treverk blir til ny og god varme, blant annet som brensel på fjernvarmeanlegg.

STÅL I BEN OG ARMER

Og nettopp materialgjenvinning av jern og metaller er viktig i denne sammenhengen:

– Verden og bygninger blir større og større. Til det trenger vi jern og stål. Masse jern og stål. Vi kan garantere deg at vi sorterer du ulike metalltypene og sørger for 100 prosent gjenvinning. Så hvis du har en låve eller uthus fullt av jern og skrot, ta kontakt med oss, sier Øystein Karstensen.

Saken fortsetter under bildet.

ALLSIDIG HVERDAG: Her har en Vefsn-kunde nettopp levert et gammelt spikertelt, som i neste omgang omhyggelig blir fordelt i de ulike kategoriene med avfall.

Avdelingen i Vefsn har også faste transporter med kompleks metall til Østbø sin avdeling på Fauske, hvor ytterligere sortering utføres før restmetallet presses i baller for levering til shredderanlegg lengre sør i landet. Mosjøavdelingen er også en viktig transportør for Nortura på Bjerka der det kjøres betydelige mengder slakteavfall til Norsk Protein i Mosvik i Trøndelag.

På Mo har Østbø en moderne utstyrspark med blant annet avfallskverner, trucker, hjullastere, containerbiler, krokløftbil, skapbil, renovasjonsbiler, slamsugere og spylebiler og annet.

Saken fortsetter under bildet.

ALLE GIR JERNET: Her kappes en transformator opp i små biter, slik at metallet kan gjenvinnes 100 prosent.

Østbø er Nord-Norges største private avfallsentreprenør og landsdelens suverent største aktør innen slamsuging og industri-rengjøring. Og mottoet er ikke helt klart:

 "Vi skal være industriens foretrukne samarbeidspartner innen vår virksomhet".

GRØNN BEDRIFT ER GOD BUTIKK

– Vi opplever at stadig flere bedrifter innser at det faktisk er et konkurransefortrinn å ha en så grønn profil. Industrien er kommet godt i gang i så måte og ønsker å være i forkant av lovkravene.  Industrien og næringslivet er flinke til bruke oss hvis de er i tvil med tanke på avfallstyper og kildesortering av avfall, sier Trond Jøran Pedersen.

Fagfolkene til Østbø stikke innom, vurdere avfallet, ta analyseprøver og finne løsninger for videre håndtering av alle typer farlig avfall.

Saken fortsetter under bildet.

TRYGG HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL: Kim Jensen sørger for at brannfarlige batterier blir tatt forsvarlig vare på.

EN HELT UNIK KOMPETANSE

Pedersen legger stor vekt på at en av suksessfaktoren til Østbø Helgeland er en erfarne og særdeles kompetente medarbeidere. Bedriften har nesten ikke sykefravær, sykefraværet ligger under 2 prosent, og arbeidsstokken er veldig stabil.

– Dette betyr at vi opp gjennom årene  er sikret oss en helt unik kunnskap om regionen, bedriftene og logistikken. Dette kan vi igjen nyttiggjøre oss med tanke på å skape et skarpskodd og effektivt tilbud til næringslivet.

Saken fortsetter under bildet.

ALT BLIR UTNYTTET: Erik Panlap Rostand kan forsikre kundene om at alt som bli levert til Østbø Helgeland blir forsvarlig håndtert og gjenvunnet på beste måte.

BLODIG ALVOR

Og så var det dette med dyreblod da? Hvor kommer det inn i bildet? Simon Karlsen forklarer:

– Hver gang det er en dyrepåkjørsel på jernbanen blir de døde dyrene fraktet bort i containere. Og disse må igjen vaskes, hvilket fører til blodig vann som vi frakter bort og får destruert.

Saken fortsetter under bildet.

KLAR KILDESORTERING: Elektrisk avfall samles i egne kontainere, slik at alt får en forsvarlig behandling.

TAKLER ALT

Med andre ord, Østbø Helgeland er rustet for å takle det som finnes av utfordringer. De befinner seg i en region i sterk vekst og nå vil de gjerne ha med deg på laget:

– Et rent miljø og en trygg avfallshåndtering skaper en vinn-vinn situasjon. For deg som bedriftsleder vil det være betryggende å vite at dine kunder forholder seg til et selskap som tar miljøet på alvor, sier Trond Jøran Pedersen.