Det var bare Én ting å gjøre: finne tak i kvalitet

Da de startet opp i 2002 het selskapet Minikraft AS og forretningsplanen gikk ut på å hjelpe folk med å bygge ut kraftverk. Etter hvert merket de at det var veldig mye utstyr med dårlig kvalitet i markedet. Da var det bare en ting å gjøre, finne tak i kvalitet. De hadde en stor portefølje som skulle bygges ut.


– Vi hadde noen agentur som ikke fungerte, det var rett og slett for dårlig kvalitet på utstyr. Vi startet med å engasjere maskiningeniører, bygde opp egen produksjon og med det fikk vi større kunder. I 2017 ble vi en del av Haneseth gruppen, forteller daglig leder i Haneseth Energi AS, Øyvind Brattland.

Satset på de ansatte

Bedriften har bygget seg opp gradvis, og han trekker frem nettopp det at de ansatte har vært involvert med å jobbe strategisk for å bygge opp bedriften. Dette har nok vært nøkkelen til at de har lyktes.

Det er ingen tvil om at den dedikasjonen og innsatsen de ansatte legger ned i bedriften er det som har gjort at vi er kommet dit vi er i dag. De er utrolig flinke folk som står på og sier aldri nei. Det er mye tverrfaglig kompetanse her på bygget, noe som viktig for oss. Nå har vi bygget oss opp til fire avdelinger, mekanisk, automasjon, elektro og totalprosjekt.

Saken fortsetter under bildet.

HANESETH ENERGI: F.v: Fra Venstre: Petter Høgli, Tommy Wedvik, Maja Eide, Øyvind Brattland, Alf Arne Eide, Geir M Olsen, Vidar Haugan, Rudi Håkonsen, Mihai Mocanu

Brattland er heller ikke kjent som en som går av veien for en utfordring. Heller tvert imot, desto mer spennende oppdragene er jo artigere er det ifølge han.

– Det som har tatt oss dit vi er i dag, er at vi tør å ta utfordringene og har utviklet medarbeiderne i bedriften slik at vi lykkes med de prosjektene vi holder på med. Jeg er vel en Mr. YES Man, som sier ja til alt og det hender nok innimellom at de andre avdelingslederne sliter seg litt i håret og lurer på hva jeg har sagt ja til, ler han hjertelig.

Problemløser

Selskapet leverer totaltekniske løsninger til kunden. Det er ikke nødvendigvis en elektroentreprenør eller en vanlig entreprenør, men leverer et helhetlig system, altså en totalpakkeløsning for kundene.

– Det fører ofte til at vi blir valgt som entreprenør i totalentreprise innenfor vannbehandling og energi. Vi fokuserer på å være en så bred og god leverandør som mulig slik at kundene kan komme til oss og finne prisoptimale tekniske løsninger.

Saken fortsetter under bildet.

Mr. YES MAN: – Det som har tatt oss dit vi er i dag, er at vi tør å ta utfordringene og har utviklet medarbeiderne i bedriften slik at vi lykkes med de prosjektene vi holder på med, forteller daglig leder i Haneseth Energi AS, Øyvind Brattland.

Med en bedrift på 22 ansatte og en omsetning på over 60 millioner ligger det i kortene at de lever mye på kompetanse og system. De jobber spesifikt ut mot energikrevende industriløsninger, kraftverk og vannhåndtering.

– Vi holder på med det som har med kraft og vann å gjøre, deriblant oppdrett. Vi har utviklet et eget styrings system for kraftverk og fiskeoppdrett. Nå har vi en stor leveranse til Kvarøy smolt AS som vi er i gjennomføringsfasen på. Vi har fokus på de store profesjonelle kundene innen industri, kraft og oppdrett.

Haneseth Energi AS er driftsleder på flere titalls høyspenningsanlegg, det vil si at de har ansvaret og driften for de elektriske anleggene på høyspent.

– Det er både offentlig og privat kunder, alt fra helsesektoren til private nettanlegg. Vi har prosjekt i hele Nord-Norge men vi har og tar også oppdrag i hele landet.

Fokus på vekst

– Det er ingen her som skal få lov til å komme på arbeid å si at de ikke har og tar utfordringer. Hvis de føler det skal de jaggu få mer utfordringer sier Brattland med et smil. Vi ønsker hele tiden at de ansatte skal vokse på jobben de gjør, det handler om at de ansatte skal bli enda flinkere og få mer kompetanse, og vi skal være dyktige i våre utførelser.

Haneseth Energi har fokus på at innovasjon og utvikling skal komme nedenifra og ikke ovenfra og ned. Tanken bak det er at hvis man bare pakker noe på de ansatte så er ikke interessen der.

– Hvert år ønsker jeg å spørre hver enkelt ansatt hva har du lyst til å holde på med? Hvor har du lyst til å utvikle deg? Hvor er du om et år? Ut fra det skal vi utvikle bedriften. Og det har vi gjort helt fra starten og det skal vi fortsette med.