Totalt med alle datterselskapene teller de 30 ansatte, og de har til enhver tid inne to lærlinger.

Les den nye og oppdaterte versjonen av artikkelen om maskinentreprenør Trond Tverå AS, som satser på nye områder og som ønsker å oppbemanne med flere folk.

Det er en fordel at vi har lokal forankring og tilhørighet til Mosjøen


Satser på nye områder
Maskinentreprenørfirmaet Trond Tverå AS er et selskap i utvikling, og de har alltid øynene åpne for nye muligheter. De siste årene har de hatt en jevn økning i omsetningen, og har underveis utvidet med flere datterselskap. Totalt har de nå 30 medarbeidere i organisasjonen, og på nyåret har de planer om å skalere opp enda ett hakk.
Trond Tverå AS ser mot nye forretningsområder når de starter opp rivning og saneringsselskapet Miljøsanering Nord AS. Med seg på laget har de fått inn Øystein Johansen, som har 8,5 års erfaring innen rivning og sanering.
Thomas Thomassen fra Alta er daglig leder og deleier i det nye selskapet. De andre to deleierne er Trond Tverå AS og Daniel Jakobsen, forklarer Trond Tverå.
 
Ser fremover
Trond Tverå og driftsleder Hallbjørn Berg-Hansen forteller at de ser mye potensiale fremover.
Vi vet av erfaring at det viktigste vi gjør er å rekruttere dyktige folk for å fortsette å heve kompetansen vår. Vi skiller oss ut ved at vi har lang og bred erfaring innenfor de områdene vi jobber med. Nå har vi fått med oss Øystein inn på eiersiden og fra nyttår av overtar han rollen som daglig leder i Trond Tverå AS for å styrke administrasjonen, forteller Tverå.

Totalt med alle datterselskapene teller de 30 ansatte, og de har til enhver tid inne to lærlinger.  
 

Trenger flere folk
Berg-Hansen forteller om at det viktigste for firmaet er at de leverer når kunden har behov for det, og at kvaliteten som blir levert alltid skal samsvare med kundens forventninger. Til tider er arbeidsmengden så stor at de har sett seg nødt til å leie inn ekstra arbeidskraft for å dekke behovet til kundene sine.
Det er en fordel at vi har lokal forankring og tilhørighet til Mosjøen. Det er mange som enten har brukt oss eller kjenner noen som har brukt oss. Det finnes ikke bedre reklame enn fornøyde kunder. Med et nytt selskap i vekst ser vi for oss at vi trenger flere folk, og vi har planer om å bemanne opp med et tosifret antall arbeidere i løpet av 2022.
 
Lokal bidragsyter
Den kommende utviklingen i Mosjøen og omegn gjør at Trond Tverå ser lyst på tiden fremover. Med flere folk på laget betyr det at de er klare til å påta seg enda større oppgaver. Det er selvfølgelig viktig å bidra til utviklingen i Vefsn. Det er jo nettopp slike prosjekter som gjør at vi har en jobb å gå til. Alt det som skal gjennomføres kommer til å gi ringvirkninger til mange bedrifter i området, og det er sånn vi kan utvikle oss videre å legge igjen mer av verdiskapningen i Vefsn, forteller Tverå engasjert.
Selskapet ønsker å bidra der de kan og tar derfor på seg prosjekter som underleverandør for andre selskaper.
I løpet av de to siste årene har vi for eksempel levert 80 000 tonn kabelsand til Øyfjellet, og vi hadde på det meste ti mann i sving på det prosjektet, sier Berg-Hansen.
 
På vei i riktig retning 
Hydrogen er fremtiden, og for Mosjøen vil etableringen av Gen2 Energy sin gigantfabrikk bety mye for området. I Mosjøen er det mye industri og det grønne skiftet vil bety at det er flere områder som kan gjøres mer miljøvennlig fremover. Tverå og Berg-Hansen forteller om at de allerede har vært i kontakt med Gen2 Energy om et mulig testsamarbeid.
-Vi har en dialog om å teste maskiner som går på hydrogen. For oss er det viktig å følge med i utviklingen, og når den skjer akkurat her i vårt nærområde er det en selvfølge at vi skal være delaktige. Når det blir mulig vil vi gradvis fase ut dagens maskinpark til fordel for maskiner som driftes på hydrogen eller andre miljøvennlige alternativer. Det er denne veien vi ønsker å følge fremover, avslutter Berg-Hansen.