DINE GODE HJELPERE: – Innovasjon Norge i Nordland sitter på en tung kompetanse som kan gi din bedrift et kraftig løft sier internasjonaliseringsrådgiver Kari Sirnes og finansieringsrådgiver Roman Zherebko.

De kan hjelpe 
deg ut i verden

Selv med Covid-19 gjør store deler av næringslivet i Nordland det veldig bra, men potensialet for økt vekst er svært stort. Det er her nettopp din bedrift kan få uvurderlig hjelp fra Innovasjon Norge.

Tallenes tale er klare:

– Rekordhøye 907 millioner kroner ble fordelt på 439 tilsagn. Dette er en dobling fra 2019. 200 millioner kroner av denne summen ble bevilget i 2020, men utbetalt i år, forteller finansieringsrådgiver Roman Zherebko hos Innovasjon Norge i Nordland.

Her finner du en fin oversikt over hva

Innovasjon Norge kan bidra med.

Et pandemisk 2020 skapte en krise som også bød på muligheter. Mange bedrifter har aktivt tatt tak i viktige forhold som omstilling, kompetanseheving og nettverksbygging.

GRØNT OG DIGITALT

– Stikkordene her er grønn verdiskaping, sirkulær økonomi, digitale løsninger og jakten på nye markeder og kundegrupper, sier internasjonaliseringsrådgiver Kari Sirnes hos Innovasjon Norge i Nordland.

Saken fortsetter under bildet.

DEN BLÅ ÅKEREN: Nordlandskysten rommer enorme muligheter for vekst, innen en rekke bransjer.

Vil du ha hjelp? Her er 

snarveien til førstekontakt

Sirnes og Zherebko tilhører en gruppe med nye medarbeidere som har kommet inn hos Innovasjon Norge i Nordland. 

– Det har vært et markert generasjonsskifte og vi har jobbet hardt og målrettet med å hente inn medarbeidere som skal være i stand til å bistå bedriftene i Nordland med å sikre seg en internasjonal posisjon, sier regiondirektør Monica Ahyee.

BRED OG SPISSSET KOMPETANSE

Så er det slik at Innovasjon Norge ikke bare kan bistå med en ren, økonomisk støtte. Vel så viktig er den store, brede og spissede kompetansen de sitter med.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIGE DETALJER: – Skal du lykkes på det internasjonale markedet er avgjørende å ta hensyn til alle de små detaljene som kan velte store lass, sier Kari Sirnes.

Sjekk ut kompetanse-

senteret her

– Vi kan hjelpe bedriftene innen en rekke områder, understreker Sirnes.

  • Posisjoneringog eksport
  • Forretningsmodeller
  • Grønn omstilling
  • Rådgiving, veiledning og sparring

Det finnes en rekke digitale tilbud som

din bedrift kan dra stor nytte av.

– Vi vet at 90 prosent av bedriftene i Nordland har 10 eller færre ansatte. Da er det desto viktigere å knytte kontakter som kan skape synergier, sier Zherebko.

Han mener at det også er for få som har satt seg inn i mulighetene som ligger i å søke støtte opp mot EØS-systemet. Igjen, her kan Innovasjon Norge vær guide for din bedrift.

Saken fortsetter under bildet.

STOR BREDDE: Næringslivet i Nordland har en meget stor bredde, fra fiske og havbruk til tung industri og nye, grønne og smarte løsninger

TOPPEN AV ISFJELLET

De største investeringene i fjor ble gjort innenfor havbruk og fiskeri. Tett fulgt av fornybar energi, hydrogen- og batteriproduksjon.

– Nordland byr på enorme muligheter og så langt har vi nok bare sett topp av isfjellet, mener Ahyee. 

I tillegg til at fiske og havbruk fortsatt har mye å gå på, da spesielt med tanke en større grad av videreforedling, ligger det store muligheter inn grønn energi, en optimalisert prosessindustri, opplevelsesbasert reiseliv, robotisering og kunstig intelligens. 

– Det unike med Nordland er at vi finner meget sterke fagmiljøer fordelt over hele regionen, understreker Ayhee.

Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Helgeland har alle sine helt spesielle forutsetninger for å lykkes inne ulike segmenter.

Saken fortsetter under bildet.

SMÅ BEDRIFTER: – Vi vet at 90 prosent av bedriftene i Nordland har 10 eller færre ansatte. Da er de desto viktigere å knytte kontakter som kan skape synergier, sier Roman Zherbenko.

STADIG FLERE VIL UT

Nå merker også Innovasjon Norge at bedriftene i fylket har jobbet målrettet for å øke og spisse produksjonen og bli bedre når det gjelder å treffe planken med tanke på eksport. 

Her finner du gode verktøy for

eksport og internasjonal satsing.

Samtidig har både det det lokale og regionale samarbeidet blitt styrket.

– Et godt eksempel på det er at antall bedriftsnettverk i Nordland har økt fra 24 til 31. Fylket har hele sju klynger. To av disse, Arctic Cluster Team og Cod Cluster, kom i fjor gjennom et svært trangt nåløye og oppnådde status som Arena Pro, påpeker Sirnes.

I fjor fikk 37 bedrifter bistand fra Innovasjon Norge i kraft av sparring og rådgiving på internasjonalisering og eksport. 15 bedrifter og nettverk har jobbet tett opp mot utekontorene til Innovasjon Norge. Og seks bedrifter har deltatt i skreddersydde, globale programmer.

Saken fortsetter under bildet.

HØY AKTIVITET: Til tross for en skummel pandemi, har det i 2020 vært en stor aktivitet i Nordland. Og potensialet for økt vekst er stor.

JAKTEN PÅ KAPITAL

Innovasjon Norge i Nordland er også i full gang med å sørge for at internasjonal kapital blir tilgjengelig for bedriftene i fylket. Dette skjer i tett samarbeid med Innovasjon Norges utekontorer samtidig som det i Nordland er opprett en ny funksjon kalt Invest in Nordland som har dette som hovedoppgave.

Men, som nevnt, selv om ting går bra, er det fortsatt stort rom for økte verdiskaping. Derfor er folkene hos Innovasjon Norge i Nordland veldig interessert at du tar kontakt hvis du føler at nettopp din bedrift trenger hjelp.

Så er det lurt om du gjør litt grovarbeid først:

  • Lag en grundig forretningsplan
  • Tenk gjennom hvilke markeder du ønsker å nå – og hvorfor nettopp disse passer til dine produkter eller tjenester
  • Sett opp et gjennomarbeidet budsjett
  • Definér bedriftens styrker og svakheter

Saken fortsetter under bildet.

KLARE TIL Å BISTÅ DEG: – Innovasjon Norge sitt kontor i Nordland brenner for å bistå bedrifter som vil opp og ut. Det er bare å ta kontakt, sier internasjonaliseringsrådgiver Kari Sirnes og finansieringsrådgiver Roman Zherebko.

DE LIVSVIKTIGE DETALJENE

– Noen ganger kan det være de små detaljene som velter store lass, som for eksempel tollregler eller fargen på emballasjen, sier Sirnes.

Sjekk ut eksportguidene her.

Som nevner Nederland som et godt eksempel:

– Der sykler jo nesten alle og man kunne tenke seg de måtte være det perfekte markedet for sykkelhjelmer. Men det er det nesten ingen som bruker, de har bygget ut svært trygge sykkelveier. Så grundig research er nøkkelen til suksess når du skal ut i verden.