Byen som fremmer trivsel, og som etablerer fremtidens industri

Med de nye industrietableringer er vi nødt til å klare å rekruttere arbeidskraft og kompetanse som aldri før


Byen som fremmer trivsel, og som etablerer fremtidens industri
 
Mosjøen, byen som er formet av industrien, men som også blomstrer av kultur. En by for ungdommen, for de som ønsker å gjøre karriere og for de som er glad i friluftsliv Helgelandsbyen som har mange planer i monitor, og som ikke sitter på hvilebenken. 
 
Det er mange utviklingsprosjekter som skal ha fotfeste i Mosjøen fremover i tiden, og ordfører i Vefsn, Berit Hundåla er i ekstase over alt det spennende som skal skje i byen og omegn i tiden som kommer.
 
-Akkurat nå er det masse som foregår i området, blant annet planleggingen av gondol på Øyfjellet. Allerede har vi et komplett aktivitets- og turismetilbud i nærheten, med Helgelandstrappa, Hi North, rafting i nabokommunen og et hytteprosjekt som er på gang. I byen vår er vi opptatt av å bo og å leve. Da er det viktig at vi har gode fritids- og aktivitetstilbud for hele familien, forteller hun.
 
Alt ligger til rette 
De spenstige aktivitetene som Mosjøen har å by på er bare en liten del av det Berit Hundåla trekker frem når hun forteller om hvorfor Vefsn er en attraktiv bokommune.
 
-Med de nye industrietableringer er vi nødt til å klare å rekruttere arbeidskraft og kompetanse som aldri før. Det vil være helt essensielt for at vi skal få dette til. Derfor er det viktig å legge til rette for et godt liv, også utenom jobb. Vi kan allerede friste med utfordrende og fremtidsrettede jobber, og nå er vi i full gang med å tilrettelegge for enda mer fritidsaktiviteter og utnytting av de naturområdene som vi har i nærheten, poengterer Hundåla.
 
Holder koken på både industri- og kulturfronten
Alt dette har verken kommet over natta, eller av seg selv. Ordføreren priser innbyggerne for at utviklingen har vært mulig, og for at folk bidrar og legger til rette for at Mosjøen kan fortsette å være i bresjen innenfor industri og kultur.
 
-Festspillene startet for eksempel opp som et frivillighetsprosjekt, men har nå blitt en institusjon med faste folk som jobber for å utvikle kulturtilbudet. Snart står også Tiendebyttet for døren, og til jul blir Mosjøen transformert til en ren juleby. Dette er mulig bare på grunn av den frivillighetsånden som vefsningen har, og det er det som gjør Mosjøen til et attraktivt sted å bo og leve på, avslutter en engasjert ordfører.