REISELIVSUTDANNING: Bildet er fra en artikkel publisert av NFK angående at Lofoten reiselivfagskole planlegger et nytt stedsbasert natur- og kulturguidestudie i Svolvær på heltid. Foto: Nordland Fylkeskommune

– Reiselivet trenger kompetanse

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
03.10.2019 17:00 - OPPDATERT 04.10.2019 11:37

– Det er et tydelig signal om at vi må forsterke og viderutvikle reiselivsutdanning på fagskolenivå, sier Unni Myklevoll, som er avdelingsleder Opplevelsesbasert reiseliv ved Nordland fagskole.

Over 900 reiselivsbedrifter hadde svart på undersøkelsen. Der kommer det frem at medlemmene i NHO Reiseliv rekrutterer først og fremst yrkesfagsutdannede på fagskole- og videregående nivå. 43 prosent svarer at de mangler ansatte med fagskoleutdanning. 24 prosent av reiselivsbedriftene melder behov for kandidater med bachelorutdanning og 13 prosent sier at de trenger ansatte med mastergrad, skriver Nordland Fylkeskommune i en pressemelding. 

– Ingen overraskelse

– Resultatene kommer ikke som noen overraskelse på oss som jobber i høyere yrkesrettet utdanning (fagskole). Her gis studentene anvendbar kunnskap innen blant annet reiseliv- og opplevelser, vertskapsrollen, opplevelsesdesign, kommunikasjon og formidling. Denne kunnskapen kan tas i bruk i arbeidslivet umiddelbart etter et års utdanning.  For å unngå kundetap trenger reiselivsnæringen profesjonelle ansatte i alle ledd, sier Unni Myklevoll.

Gjør produktet bedre

– Gjestene etterspør verdifulle, minnerike opplevelser, og nettopp det har profesjonelle ansatte fokus på. Det å skape merverdier i en destinasjon generelt, og for bedrifter og gjester spesielt. Innovasjon Norge sine gjesteundersøkelser, som viser at næringen scorer dårligst på forholdet mellom pris og kvalitet, understreker ytterligere det faktum at reiselivsnæringen trenger den kompetansen studentene kommer ut med fra en fagskoleutdanning i opplevelsesbasert reiseliv, mener Myklevoll. 

Trenger kompetanse

Myklevoll er ikke alene om å påpeke behovet for kompetanse i reiselivet.

– Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania etterlyste i en kronikk i Klassekampen 8. august i år, en ny dimensjonering av utdanningssystemet og en opprusting av fagskolene, som nettopp har relevans for arbeidsmarkedet, men som underkommuniseres. LO, NHO, reiselivsnæringen og ikke minst de som ønsker seg en fremtid i reiseliv- og opplevelsesnæringene må ta innover seg at det er opplevelser som har blitt motivasjonsfaktor for gjestenes valg av destinasjoner og leverandører. God service tas for gitt. Nå må vi gi reiselivet best mulig utgangspunkt for å utvikle seg videre, og det gjør vi gjennom å bidra til kvalifisering av de ansatte, avslutter Myklevoll.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.