Foto: Kristian Rødvand

Reindriftsnæringa informert om rettens kjennelse gjennom lokalavis

Skrevet av Cecilia Persson
28.02.2021 06:00

I dette leserbrevet tar Cecilia Persson et kraftig oppgjør med at reindriftsnæringen blir informert om lagmannsrettens avgjørelse gjennom lokalavisen.

Leserbrev:

Fredag ettermiddag kan medlemmene i Jillien Njaarkes reinbeitedistrikt lese i lokalavisen (Helgelendingen), at de nå er skyldig 158.080 kroner til Eolus Vind og 170.150 kroner til Øyfjellet Wind, for de saksomkostninger anken om midlertidig forføyning har påført utbygger.

Helgeland Arbeiderblad er som vanlig en aktiv part i saksbehandlingen, siden de har informasjonen om utfall i Lagmannsretten før de berørte reineierne er informert. Akkurat dette viser på at at denne prosessen har foregått over hodet på distriktet, hele veien. Som vanlig.

Det er et oppkok av et ukjent antall etablerte løgner, forvridde påstander og halve sannheter som utbygger i vanlig ordning bruker som argument i rettsaken. I sluttenden står det frem et bilde av at reindriften egentlig aldri har vært en fullverdig part i dialogen med rettsvesenet, når lokalavisen har info om utfallet langt før den berørte part er hørt eller direkte informert av rettssystemet.

 Og hva sier så Øyfjellet Wind og avisen Helgelendingen til sine lesere:

 "Utbygger har i god tid gjort avtaler med alle viktige aktører på Øyfjellet."

Underforstått hører reindriften ikke dit.

Deretter påstår utbygger allikevel, at Jillien Njaarke Reinbeitedistrikt har en så pass sterk innflytelse, at det er den hovedsaklige årsaken til at byggeprosessen på Øyfjellet er sterkt forsinket.

Det er helt ny informasjon som kommer frem, når utbygger nå hevder at det reindriftens bruk av området, som er anledningen til at man har vært nødt å begjære utsettelse av driftsstart og utvidelse av driftsperioden på Øyfjellet. Utbyggers tidligere påstand om at det var været og koronaen, som var årsaken til utsettelsen, er nå ikke lengre aktuell.

[annonse]
Så avslutter utbygger med å takke for at konsesjonen fortsatt er gyldig. Jeg må si at den takknemligheten virkelig er på sin plass, siden utbygger fortsatt ikke har oppfylt konsesjonens vilkår som gjelder reindriften og at man nå daglig bryter forventninger og direkte pålegg om miljøvern, varsomhet og sikkerhet  som myndighetene også forventer seg av en aktør som skal tjene seg en formue på så enorme inngrep i et felles natur- og kulturarv som Øyfjellet Wind nå gjør.

Cecilia Persson

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.