Bent Høie og regjeringen har valgt å utsette trinn 4 i gjenåpningen. Skjermdump fra pressekonferansen

Regjeringen utsetter gjenåpningen av samfunnet

Tar en ny vurdering i midten av august.

Etter en samlet vurdering har regjeringen kommet til at bekymringen for Delta-varianten gir grunn til å vente med trinn fire i gjenåpningen av samfunnet. 

En ny vurdering vil bli tatt om minst to uker, i midten av august, i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. 

–Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

ENDRER TRINN TRE 

Regjeringen har allikevel bestemt at det skal foretas endringer i trinn tre. Fra 2. august vil bedrifter og organisasjoner gjennomføre sosiale samlinger, og fra 16. august vil barn og unge under 18 år stort sett vil bli fritatt fra smittekarantene.  

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste. 

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag. 

Unntaket fra smittekarantene gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen. 

– Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene, opplyser regjeringen.

[annonse]
For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing. 

VOKSEN BREDDEIDRETT PÅ TVERS AV KRETSER 

Fra mandag kan voksne delta på idrettsarrangementer på tvers av regioner og kretser. 

I dag kan kun barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Denne adgangen blir altså nå utvidet til også å gjelde voksne, opplyser regjeringen. 

Breddeidretten for voksne kunne starte opp igjen da trinn tre i gjenåpningsplanen ble iverksatt 20. juni, men da med geografiske begrensninger. 

Endringen vil blant annet ha betydning for herrenes 3. divisjon i fotball der en del kamper går på tvers av regioner. De tre øverste nivåene har allerede hatt unntak fra denne regelen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.