– Regjeringen må ta det grønne skiftet på alvor

Skrevet av Kristian Rødvand
15.06.2020 15:58

SV fremmer i fylkestinget en uttalelse der de krever økt satsing på hydrogen.

I Nordland er både Glomfjord Hydrogen i Meløy og Celsa i Mo i Rana involvert i industriell produksjon av hydrogen, og SV mener næringen må få drahjelp.

– Regjeringen må ta det grønne skiftet på alvor, sier Christian Torset, gruppeleder for SV på fylkestinget.

– Fornybar energi og grønn omstilling er avspist med lusne tre milliarder i den grønne krisepakka, og det holder rett og slett ikke. De bør spa opp en ekstra milliard til hydrogensatsing, og utrede om vi ikke trenger et statlig, grønt hydrogenselskap som kan fungere som lokomotiv for bransjen.

– Norge og Nordland er helt avhengige av å utvikle ny, grønn industri, mener Torset.

– Hydrogen produsert av vannkraft er et fantastisk alternativt drivstoff for eksempel på Vestfjordferga, der batteri foreløpig ikke er et godt alternativ. Statens Vegvesen har et prosjekt gående på dette, og SV mener ferga bør drives på hydrogen.

SV mener dette vil kreve statlige midler.

– Ja, her bør staten gå inn med hundre millioner, og sparke i gang næringa med et brak. Hydrogenferge på Vestfjorden vil gi forutsigbar, langsiktig etterspørsel etter hydrogen, noe som er en forutsetning for at bransjen skal utvikle seg, sier Torset.

 

Dette er hele uttalelsen fra SV

[annonse]
Hydrogen er en energibærer med lang tradisjon i Norge. I Nordland har det vært slik produksjon i Meløy gjennom førti år mens Norsk Hydros gjødselfabrikk var i drift. Arvtageren til denne historien er Glomfjord Hydrogen, og bedriften kan bli et industrieventyr forutsatt forutsigbar etterspørsel. Et slikt kundegrunnlag kan etableres hvis det gjøres alvor av Statens Vegvesens prosjekt med hydrogendrift på Vestfjordferga.

Også ved Celsa i Mo i Rana er produksjon og bruk av hydrogen i ferd med å bli en realitet. Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Statkraft og Mo Industripark om å lage en verdikjede for hydrogen. Planen er at Celsa skal produsere armeringsstål uten klimautslipp ved å bruke hydrogen i stedet for mer forurensende energikilder.

Skal satsing på hydrogen lykkes, handler det ikke bare om etterspørsel, men også om støtte for å få i gang kommersialisering og industrialisering av produksjonen. Dette er nødvendig for at bransjen skal kunne ta neste skritt, men slik støtte er dessverre vanskelig å få, selv om resultatet er store kutt i klimagassutslipp. 

Med historie, kompetanse og vannkraft ligger alt til rette for industriell produksjon av hydrogen i Nordland, og for at fylket skal lede an i den grønne omstillingen. I regjeringens forslag til grønn krisepakke er det satt av noe til utvikling av innovasjonsprosjekter til hydrogen, og deler av økningen til Enova skal gå til hydrogen, men Norge er dessverre langt unna samme satsing på denne teknologien som det vi ser i f.eks. EU. Norge og Nordland risikerer derfor å havne bakpå i et industrielt kappløp vi har alle forutsetninger for å vinne.

For at industriell produksjon av hydrogen skal kunne finpusses, må det målrettet støtte til FoU og teknologiutvikling til. For å sikre drift, må etterspørselen være forutsigbar og langsiktig. Det er mange prosjekter som er utredet og trenger støtte for å gjennomføres. Innførselen av hydrogen som drivstoff kan for eksempel skje på fergesambandet over Vestfjorden hvor statens vegvesen lenge har hatt et prosjekt.

Nordland fylkesting ber derfor om at den grønne krisepakken Stortinget skal vedta inkluderer 1 milliard kroner til et hydrogenfond og 100 mill. kroner direkte for å støtte opp om omlegging til hydrogen på Vestfjord-sambandet. Fylkestinget ber også regjeringen utrede et statlig grønt hydrogenselskap for å få den nødvendige tyngden bak hydrogensatsingen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.