"Regjeringen i Oslo holder på å gi fra seg en gyllen mulighet for å unngå at coronasmitten brer seg over hele landet"

Skrevet av Andreas Dyrkjær, kommuneoverlege, Lurøy
22.03.2020 11:13 - OPPDATERT 22.03.2020 15:00

KORONAVIRUSET: Regjeringen i Oslo holder på å forpasse en gylden mulighet for å unngå at Coronasmitten brer seg over hele landet. Nord-Norge har så vidt klaret å holde spredningen på et minimum, bl.a. med omfattende karantenetiltak.

Mens smitteoppsporing i sør er umulig og der formentlig er mange fler smittede end vi ennå kjenner til, har det i nord fortsatt vært mulig å gjøre effektiv smitteoppsporing – i Bodø har der for eksempel ikke vært noen nye tilfelle den siste uka.

Allikevel ser man nå et stigende og sentralt koordinert pres mot de mange nord-orske kommuners smittevernstiltak for å minimere spredning av Corona fra sør til nord. Nå mener justisminister Mæland, FHI og næringsorganisasjonen NHO, at kommunene i Nord-Norge bør opphøre med tiltakene.

FHI mener at tiltakene ikke har noen effekt på grunn av innenlandsk spredning nå er så stor. (kilde: Oppdatering om covid-19 – andre brev fra FHI til kommuneleger 19.3.2020) Så mens statsministerens i sin tale til det norske folk 12.03 nå «iverksetter drastiske tiltak i håp om å stanse viruset» mener FHI åpenbart ikke at spredningen kan stoppes.

Det er jeg som smittevernslege fullstendig uenig i – og finner det svært uheldig og ansvarspådragende at der ikke har vært gjennomført tiltak fra sentralt hold for å redusere spredning i Nord-Norge.

Med de hittil relativt få tilfeller i nord burde det fra sentralt hold ha vært gjort tiltak for nettopp å stanse den innenlandske smitte. I stedet er dette arbeidet blitt overlatt til et stort antall kommuneoverleger, som i nord har tatt ansvar og iverksatt drastiske og virksomme tiltak – tiltak som man nå forsøker å stoppe!

Jeg tror dessverre dette henger sammen med at det sentralt ikke finnes planer er om å stanse spredningen – men at man ønsker å fordele sykdomstilfeller over tid, i et naivt håp om at sykehusene vil kunne følge med – en mitigasjons-strategi.

Denne mitigasjons-strategi er man ikke veldig tydelig på i offentligheten – det er kanskje årsaken til det ikke forsøkes å begrense smitten geografisk i Norge – men at man i stedet fra sentralt hold nå forsøker å ødelegge de nord-norske kommuners forsøk på å stoppe spredningen?

Mange innvendinger mot tiltakene er også ganske usaklige omkring begrensning av arbeidstakere og transport – men vedtakene fra kommunene inneholder mange unntak der nettopp gjør at næringen kan opprettholde produksjonen og transport ikke begrenses – der er nesten så mange unntak at effekten reduseres – og jeg tror dessverre ikke at man skjønner at ved å begrense spredningen av viruset gjøres den økonomiske byrden på sikt mye mindre.

[annonse]
I andre lande med held med bekjempelsen av Corona-viruset (land med en elinimasjonsstrategi) forsøker man å dele opp landet i røde og grønne områder:

I Italia, hvor man nå opplever at mitigasjonsstrategien feiler og en nedsmelting av sunnhetssystemet, forsøker man også med geografisk oppdeling og eliminasjon.

I Vò, en by i Italia med 3000 tilfeller, gjennomførte man strategien i 14 dager og lykkes å stanse spredningen fullstendig, og vi har sett det samme i enkelte kommuner i Norge. En oppdeling av Norge i røde og grønne områder ville for eksempel også gi mulighet for å bruke respiratorkapasitet og helsepersonale fra mindre påvirkede landsdeler til å redde flest liv i de røde områder, og dele erfaringer i takt med at sykdommen eventuelt sprer seg.

Det er viktig, på grunn av smittespredningens eksponentielle natur at tiltak gjøres så fort som mulig. Venter man en uke risikerer man 2-3 ganger så mange smittede. Venter man 2 uker; kanskje 5-10 ganger så mange smittede.

Og effekten av tiltak ser man første etter flere uker.

I Norge mener justisminister Monica Mæland at hun har mer forstand på sykdomsbekjempelse enn den samlede stand av kommuneoverleger og smittevernsleger i Nord-Norge, og prøver derfor å uthule og forhindre begrensningen av smittespredningen til Nord-Norge, i stedet for å utnytte det forsprang vi ennå har i nord i forhold til å holde sykdommen ute.

Min anbefaling er derfor at man fra Folkehelseinstituttet (FHI) og sentralt melder klart fra dersom strategien er en fortsatt spredning av sykdom – da effektive tiltak da ikke lenger gir mening.

Mener man omvendt; at vi skal forsøke å eliminere spredningen og sykdommen, ønsker jeg i stedet støtte og hjelp til å gjennomføre effektive strategier for å stoppe smittespredning nasjonalt og regionalt, og sentrale føringer som reduserer mobiliteten fra Corona hotspots – for å beskytte de store områdene med få eller ingen smittede. 

Ovenstående er mine personlige holdninger.

Andreas Dyrkjær

kommuneoverlege, Lurøy, Nordland

LES OGSÅ:

Les mer om:

Korona