Produktsjef Ida-Kathrin Nerbøvik, BioMar.

Reduksjon av vintersår på fisk på Helgeland:
– Fisk med mindre sår har det naturlig nok bedre

Vintersår og nedklassing av fisk er særdeles målbart både biologisk og økonomisk, og er en kjent utfordring i næringen. Selv om det ikke finnes en enkel løsning på utfordringen, viser feltdata at forebygging er nøkkelen for å redusere utfordringer knyttet til sår og nedklassing ved slakt.

Feltforsøk gjort på LetSea på Dønna, med bruk av helsefôr fra BioMar, viser stor forskjell på sår i gruppen fôret på helsefôr sammenlignet med kontrollfôret. Dette informeres det om i en pressemelding.

– Tallene vi oppnådde ved slakt nå i vinter var entydige. Det var rett og slett markant høyere andel superiorfisk i fiskegruppene som hadde gått på Total Care i forhold på de som hadde gått på et ordinært vekstfôr gjennom høsten og vinteren, sier daglig leder i LetSea, Kristian Johnsen.

Omtrent 800 000 fisk inngikk i et feltforsøk hos LetSea fra november 2019 til februar 2021. Halvparten av merdene gikk på vekstfôr kontinuerlig, mens den andre halvparten gikk på et fôringsregime med helsefôret Total Care i spesifikke perioder. Gjennom første vinter i sjø ble det registrert mindre sår i gruppen som hadde fått Total Care. Den samme trenden ble observert andre vinter i sjø, og slakterapportene viste det samme ved salg og omsetning av fisken.  

Daglig leder LetSea, Kristian Johnsen

Entydige slakteresultater 

– I kommersielt oppdrett er det mange faktorer som har innvirkning på biologisk og økonomisk resultat oppnådd. Den endelige fasiten får man egentlig ikke før slakterapportene tikker inn med total biomasse, snittvekter og ikke minst klassifisering av fisken. Tallene vi oppnådde nå i vinter var entydige. Det var rett og slett markant høyere andel superiorfisk i fiskegruppene som hadde gått på Total Care i forhold til de som hadde gått på et ordinært vekstfôr gjennom høsten og vinteren, sier Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea.

– Dette var lett å regne hjem. Vi gjentar denne strategien gjennom vinteren på de gruppene vi nå har i sjøen, fortsetter Johnsen. 

En kjent utfordring 

For Produktsjef i BioMar, Ida K. Nerbøvik, er vintersår en kjent problemstilling.  

– Vi i BioMar har jobbet målrettet og gjort en rekke forsøk for å kunne designe et fôr som vi nå ser har god effekt på skinnhelse. Vi ser mindre sår på fisken som har fått fôret gjennom vinteren.  I tillegg ser vi også en del andre positive effekter, påpeker Ida. Fisk med mindre sår har det naturlig nok bedre, det trenger vi ikke forskning for å forstå, fortsetter hun. 

– Mange kunder er opptatt av å styrke fisken gjennom vinteren, men vi ser dessverre at en del setter i gang tiltak først når fisken har blitt syk. Vår erfaring er at man bør komme i gang med fôring på et tidlig tidspunkt om man skal få utnyttet fôret best mulig, avslutter produktsjefen.

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.