Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn. Foto: Kjærstin Berntzen
DEBATT

"Realiteten nå er at folk i Vefsn, Grane og Hattfjelldal vil få et langt dårligere sykehustilbud enn tidligere"

Erfaringene både her og i andre regioner gjennom tjue år med lignende prosesser viser at denne udemokratiske organisasjonsmodellen legger til rette for manipulering, maktmisbruk og skjult spill bak kulissene, skriver Gunnvald Lindset for årsmøtet i Rødt Vefsn.


Et bedre helsetilbud for alle på Helgeland!

Årsmøtet i Rødt Vefsn vil påpeke at endringen av sykehusstrukturen på Helgeland hadde som utgangspunkt at hele befolkningen på Helgeland skulle få et bedre sykehustilbud. Realiteten nå er at folk i Vefsn, Grane og Hattfjelldal vil få et langt dårligere tilbud enn tidligere. Situasjonen krever derfor en ny strategi i tida framover. Vi må få helse- og omsorgsministeren på banen så snart som mulig, og vi støtter initiativet som ordføreren har tatt med å invitere Ingvild Kjerkol hit for å informere henne om situasjonen. I den forbindelsen er det på sin plass med en kraftfull markering utenfor sykehuset!

Noen tar til orde for å skrote hele sykehusprosessen og kjempe for 0-alternativet, altså dagens struktur med tre sykehus. Det mener vi er et blindspor. Den nye helse- og omsorgsministeren sa klart fra på møtet med ordførerne i Helgelandsrådet at vedtaket til Bent Høie ligger fast. Det er vi nødt til å forholde oss til enten vi vil eller ikke. Med dagens helseforetaksmodell og helseforetakslov er det ikke mulig å opprettholde sykehuset i Mosjøen som sykehus når «hovedsykehuset» står ferdig i 2027/28. 

Samtidig mener vi at befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal må kreve at sykehuset i Mosjøen skal beholde dagens tilbud og spesialiteter helt fram til da. Dette er også helt nødvendig for at Helgelandssykehuset skal beholde det fagpersonellet som de er avhengig av i sin videre drift. Parallelt må vi også kjempe for et stort DMS med polikliniske tjenester og et godt, allsidig tilbud for kronikere, styrke de prehospitale tjenestene for alle tre kommunene og bygge ut og styrke psykiatrien i Mosjøen.

Hovedårsaken til at sykehusprosessen har havarert fullstendig finner vi i foretaksmodellen. Erfaringene både her og i andre regioner gjennom tjue år med lignende prosesser viser at denne udemokratiske organisasjonsmodellen legger til rette for manipulering, maktmisbruk og skjult spill bak kulissene. Kampen om plasseringen av tarmkreftkirurgien er et uttrykk for dette. Den bedriftsøkonomiske helseforetaksmodellen må avvikles og erstattes med en demokratisk styrt modell basert på prinsippene for offentlig forvaltning av velferdsstaten.

For årsmøtet i Rødt Vefsn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gunnvald Lindset

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.