Reagerer kraftig på utdanningskutt

Skrevet av Bjørn Helge Hansen, Leder eldrerådet i Nordland
29.11.2019 06:00 - OPPDATERT 29.11.2019 07:09

Endring i tilbudsstruktur for videregående skoler i Nordland 2020-2021
Nordland Eldreråd er svært bekymret over at Fylkesrådet foreslår å legge ned hele 29 linjer i videregående skoler i Nordland.

Selvsagt må det aksepteres at linjer det ikke er søkning til skal nedlegges.

Fylket mistet i løpet av juli-august-september i år hele 702 innbyggere – i hovedsak grunnet netto utflytting. Samtidig som vi blir færre blir vi også flere eldre.

I en slik situasjon er det nokså uforståelig at man foreslår kraftig reduksjon i tilbud som spesielt er rettet mot våre unge, og som er nødvendig for at de skal bli i vårt fylke – noe vi er helt avhengige av.

Vi vil ikke gå inn på det enkelte nedleggingsforslag, men peker likevel på at det finnes flere eksempler på at nedlegging er i strid med tidligere gitte signaler.

Som eksempel nevner vi at fylket har gitt betydelig beløp til Bodø som kulturhovedstad i 2024. Som satsingsområde i søknaden er reiseliv understreket som et av de viktige områder!

I det foreliggende forslag nedlegges alt av reiselivsutdanning på Helgeland. Begrunnelsen for dette nedleggingsforslag er økonomi – en begrunnelse som etter vår vurdering ikke holder. Fylkeskommunen har i de siste årene hatt store overskudd – overskudd som hevdes å være nødvendig for å kunne foreta planlagte investeringer.

Etter vår vurdering er den beste og mest lønnsomme investering å investere i utdanning til de som i fremtiden skal videreutvikle fylket vårt.

Vi ber Fylkestinget nøye vurdere det enkelte nedleggingsforslag og håper på at langt færre linjer blir nedlagt.

[annonse]
-----

Les også:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.