Rune Krutå er Vefsn Arbeiderparti sin ordførerkandidat. Foto: Pål Leknes Hanssen

Politisk samarbeid – avgjørende for utvikling av Vefsn-samfunnet!

Skrevet av Rune Krutå, Ordførerkandidat for Vefsn Arbeiderparti
13.05.2019 13:14 - OPPDATERT 13.05.2019 17:59

Leder av VTP, Knut Wulff Hansen snakker mot bedre vitende når han bestrider at det å ha et moderparti har hjulpet Vefsn, skriver Ap sin ordførerkandidat Rune Krutå i dette innlegget.

Jeg kan ramse opp utallige saker der samarbeid mellom kommunepartiene opp mot både fylket og Storting har gitt resultater. 

Flyplass
Nasjonal Transportplan ble i sin tid lagt frem med en formulering om at Mosjøen Lufthavn skulle legges ned til fordel for en felles flyplass på Hauan. I denne saken har det vært jobbet sammen i partiene for å sikre at dette ikke ble en realitet. Resultatet var at vi fikk ut formuleringen og at det nå i stedet fremheves at både Mosjøen Lufthavn og Sandnessjøen Lufthavn skal bestå.

Ny fylkesvei 78
For å knytte kyst og innland nærere sammen ble det i en årrekke jobbet for realisering av den nye veien. Når vi nå ser resultatet, er det ingen tvil om at dette har vært både en riktig og vellykket prioritering.

Politiet
Både jobben for at Mosjøen skulle være hovedsete med politimesteren på Helgeland og nå arbeidet med nytt våpenregister i Mosjøen er beslutninger som tas sentralt. Politimesteren ble som kjent i Mosjøen.  Våpenregister er en annen sak der samarbeid både lokalt og mot moderparti er viktig.

Mosjøen Videregående skole
Uten et tett samarbeid med fylkespartiene ville utviklingen av Mosjøen videregående skole neppe vært vedtatt. Både investeringer og sikring av studiestedet Marka har vært jobbet opp mot fylket med. Resultatet er at landbruksskolen vår er klar for å utdanne fremtidens folk innen skog- og landbruk. Også investeringen som skal gi oss en fremtidsrettet skole for studiespesialisering og yrkesfag har vært jobbet lenge for. Endelig er også denne skolen på vei mot realisering.

Rammevilkår for Alcoa
For å sikre vår hjørnestensbedrift Alcoa de beste betingelser, og for å ivareta industrien, kreves det til enhver tid at det jobbes politisk opp mot Storting og Regjering. Rammevilkårene utfordres kontinuerlig og avhenger hele tiden av at man presser på for at disse skal være best tenkelig.

Mjaavatn
Etter at vi sikret oss Mjaavatn-anlegget, for å gjøre det mulig for Helgeland Museum å utvikle seg her i Vefsn, har det vært jobbet aktivt både mot Fylkesting og Storting for å få til et spleiselag for å ferdigstille anlegget. Prosjektet er nå på tur over i en ny fase og godt på vei mot realisering. 

Festspillene på Helgeland
Fylkeskommunen har valgt å støtte opp arbeidet med å etablere festspillene på Helgeland. Etter bevilgningen i kommunestyret har det vært jobbet for at også Nordland fylkeskommune skulle bidra. Det resulterte i at fylkesråden for kultur valgte å bruke penger for å støtte dette gode prosjektet.

Beslutningene har vært viktige for Vefsn og har kommet som følge av politisk arbeid. Press for rammevilkår som støtter opp under driften av Verket har sikret at Elkem og Alcoa har valgt å investere i Mosjøen. Realisering av våpenregister i Mosjøen, krever det at det jobbes politisk mot Stortinget og at Nordland fylkeskommune og de forskjellige fylkespartiene støtter oss i arbeidet. For å sikre at Statens Vegvesen fortsatt skal ha sin lokalisering i Mosjøen må det også jobbes mot høyere politiske nivå.

[annonse]
Ser man på aktiviteten som i Vefsn, kan det ikke være tvil om at det er god driv i Vefsn-samfunnet. Nylig åpnet den nye handelsparken, Fru Haugans hotell velger å satse offensivt, Mosjøen Camping har utvidet, Zipline er realisert, Sherpatrapp er på plass, Bystranda er blitt en perle, nylig ble det besluttet investering i kvartal 20 på over 200 millioner, vindmøllepark til flere milliarder er også på vei mot realisering.

Vefsn Arbeiderparti er stolte av kommunen vår og vi vil framsnakke den positive utviklingen. Vi oppforer Wulff Hansen og VTP til å dele vår begeistring. Vefsn Arbeiderparti skal også i de kommende årene arbeide for utvikling av Vefsn-samfunnet.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.