Ida Gudding Johnsen og Anja Johansen. Foto: Cathrine Mortensen
DEBATT

"Pøh. Bare et valgkampstunt, sier de siste dagers hellige. Der tar de feil"

Regjeringa foreslår slutt på skattesubsidieringa av petroleumsvirksomhet generelt og letevirksomhet spesielt. Forslaget betyr at den omstridte leterefusjonsordninga avvikles. Det er all grunn til å rope hurra! skriver Ida Gudding Johnsen og Anja Johansen.


Bra for klimaet! Bra for statskassen! 

I dag har oljeindustrien et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Det blir det slutt på. 

"Regjeringens forslag er dødsstøtet for leting i Barentshavet", sier Bellona. Naturvernforbundets reaksjon var: "Endelig! Dette har vi jobba for lenge!" Norsk Klimastiftelse sier at "Det er et svært godt forslag". Kirkens Nødhjelp twitra: "Et viktig vendepunkt, dette har vi og mange andre argumentert for i flere år!" Forslaget har bred støtte hos økonomer, miljøbevegelse og kommentatorer, og det ble anbefalt av klimarisikoutvalget. At det i det hele tatt foreslås og sendes på brei høring endringer i oljeskatteregimet åpner for en debatt om hvordan vi kan innrette oljeskattesystemet i framtiden.

Venstre har også argumentert for dette i flere år. Bøygen har vært de store partienes enighet, uavhengig av partifarge, om å ikke røre oljeskatten fordi næringa skulle har forutsigbare rammevilkår. Selvsagt er vi kjempestolte over at Høyre-KrF-Venstre-regjeringa nå går sammen om dette betydelige skrittet i riktig retning. Det føyer seg inn i rekka av saker og politiske løsninger knytta til skatt, næringspolitikk, klimarisiko og klimapolitikk som regjeringspartiene er helt enige om og som i sum bidrar til det grønne skiftet.  

Dette viser også at det er mulig for et lite parti å utgjøre en stor forskjell. Det betyr noe at ei samarbeidsvillig miljøparti sitter i regjering. Et av Venstres tolv valgløfter er nei til ny oljeleting. Men vi står ikke på gangen og krever ultimatum. Venstre går inn i forhandlingsrommet, og er villig til å kompromisse på enkelte områder for å få gjennomslag på mer avgjørende områder. Sånn når vi klimamålene og får ned utslipp.

Betyr forslaget at det blir slutt på oljeleting? Nei. Men det betyr helt åpenbart mindre oljeleting. Når selskaper som har spesialisert seg på å drive skattemotivert oljeleting, ikke lenger får subsidier av staten til denne virksomheten, vil risikoen være så stor at de vil lete mindre etter olje og ta mindre risiko. Vil oljeselskapene få økt skatt? Det kommer helt an på hvilken type aktivitet de har. For mange selskaper vil det bli omtrent som i dag. For noen få kan det til og med ende i pluss, men for flere – og særlig de som driver med stor leteaktivitet – vil det bli en til dels betydelig skatteskjerpelse. Finansdepartementet har beregna at forslaget i sum og over tid vil gi 7 mrd. kroner årlig i økt skatteinntekt til staten med utgangspunkt i investerings- og leteplanene for 2022. 

Pøh. Bare et valgkampstunt, sier de siste dagers hellige. Der tar de feil. 

Det er to grunner til at forslaget kommer nå. For det første var det behov for å ta grep etter at Stortinget vedtok en midlertidig oljeskattepakke for et år siden. Regjeringa og Venstre var imot, men Sp, Frp og Ap kjempa gjennom denne pakken, som skal utfases fra 2022. For det andre følger regjeringa de faste prosessene for budsjettarbeidet, og enigheta om oljeskatteregimet var noe regjeringa landa på budsjettkonferansen i slutten av august. Det ville ha vært uansvarlig å legge dette fram rett etter valget. Nå vet velgerne hva Venstre, Høyre og KrF vil. Venstre er stolt over å være del av den grønneste regjeringa Norge har hatt – og bør få beholde! 

 

Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Nordland Venstre 

Anja Johansen, Venstres andrekandidat i Nordland og statssekretær i Kunnskaps- og integreringsdepartementet (V) 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.