Stig-Ove Sivertsen og Fred Endresen setter opp en unik forestilling under Galleria. Foto: Pål Leknes Hanssen

Perpendikulør – Se hva du tror du hører

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
15.04.2019 11:11 - OPPDATERT 15.04.2019 15:01

En kunstnerisk samtale mellom lyd og bilde. Produsent/musiker/komponist Fred Endresen og billedkunstner Stig-Ove Sivertsen tar publikum med på en reise i tid og rom i de tidligere lokalene til Øyen trevarefabrikk i Mosjøen.

Tittelen på utststillingen – Perpendikulør er en omskriving/avledning av ordet perpendikulær som betyr vinkelrett og bl.a. henviser til den tidligere driften i Øyen Trevarefabrikk – hvor det siden midt på 50-tallet til 2014 har vært produsert tredører og vinduer (i vinkel). 

Billedkunstner Stig-Ove Sivertsen leier atelier/verksted i deler av tidligere Øyen trevarefabrikk som eies av Studio Nord v/Fred Endresen. 
Resten av den tidligere fabrikken skal i forbindelse med Galleria kunstfestival gjøres om til et særegent, og forhåpentligvis spektakulært, utstillings-/formidlingslokale hvor maskiner og utstyr bli en vesentlig del. 

Prosjektet er presentert for styret i Galleria kunstfestival og Perpentikulør vil inngå som en av hovedutstillingene under årets festival. Først og fremst er dette en kunstnerisk motivert produksjon hvor dialogen mellom Endresens komposisjon og Sivertsens malerier, samt det industrilokalet, er det bærende. 
Perpendikulør er ikke et bestillingsverk og det vil ikke være aktuelt å ta inngangspenger for å se utstillingen.

(Saken fortsetter under bildet)

Fred Endresen står for musikken

Arena
Selve fabrikken står fullstendig urørt med utstyr slik den ble forlatt da produksjonen ble lagt ned i 2014. Gamle, men fullt operative og funksjonelle maskiner og utstyr vitner om lang en tradisjonsrik produksjon og solid håndverk. 
Sjelen sitter fortsatt i veggene og tidligere industriproduksjon gir en perfekt bakteppe for billedmaking; Sivertsens atelier ser ut til å ha vært der bestandig – til stor inspirasjon i det kunstneriske arbeidet.

I denne atmosfæren ønsker Endresen og Sivertsen å lage en utstilling som tar publikum på en reise i tid og rom, en dialog mellom det musikalske og visuelle. Hele den tidligere fabrikken blir et scenisk område hvor publikum beveger seg.Maskiner og utstyr vil får en sentral plass i utstillingen, både scene- og lydmessig. I tillegg å belyse maleriene skal maskiner, utstyr, treelementer (vinkler) og lokalet lys- og iscenesettes med tilpasset lysdesign. Maleriene og symbolikken skal være en del av den visuelle totalopplevelsen. 

Musikken
Komponist Endresen sier at han tar utgangspunkt i opptak av lyder fra sager og høvler som står i farikken, og skaper  et særpreget lydbilde med "tonene" fra maskinene som fundament. Dette kombineres med særegne akustiske instrumenter som ”world stick” og nückelharpe. (For øvrig skal den første nückelharpen man vet om komme fra Vefsn. Denne er utstilt på museum i Stockholm).

I tillegg kommer klanger, urtoner og fragmenter av setninger som skal gi en eklektisk og nærmest meditativ opplevelse. 
Musikken komponeres og lydbildet produseres spesielt til dette prosjektet. Det legges stor vekt på at lydgjengivelsen, både under åpningen og utstillingen ellers, blir optimal.

Verket skal fremføres live under vernisasje lørdag 29. juni, i forbindelse med åpningen av Galleria kunstfestival 2019 (tema for årets festival er forøvrig "Samtaler"). Musikkstykket vil være på rundt 15 minutter. Musikken vil også bli innspilt i studio og tilrettelegge som lydkullisse under hele festivalen/utstillingsperioden, samt mulighet for andre utstillingslokaliteter.

(Saken fortsetter under bildet)

Maleriene
Sivertsen er i ferde med å produsere et 20-talls malerier i atelieret tilknyttet utstillingslokalene. Bildene males i forholdsvis store (opptil 240 x 120 cm akryl) og mindre (varierende) formater på treplater. Billedtematisk er målet å ha gjenkjenbare figurer og former, men samtidig nærmest abstrakt tilnærming til motiv og tolkning; Enkeltmennesket bak og med maskiner, før og nå. Og ikke minst; hva med mennesket, maskinene og fremtiden?

– Er det slik at teknologien tidligere førte oss sammen, mens den raske teknologiske utviklingen, hvor ingen ting virker umulig, fører til fremmedgjøring og ensomhet?" spør Sivertsen

Akrylmaleriene starter i en prosess hvor treplatene males med ulike grunnfarger. På dette legges tilfeldige og abstrakte fargeelementer. Under prosessen trer/hentes former og figurer frem, noen ganger planlagt og retningsbestemt, noen ganger rent inuitivt hvor Sivertsen tillater bildene å ta sin egen retning, hvor form og uttrykk blir et resultat av selve prosessen. Ønsket er å skal skape en viss "tyggemotstand" hos betrakteren og gi mulighet for tolkning; det ligner ikke helt, men nesten. 
Bildene trenger ikke nødvendigvis å ha en direkte motivmessig kobling til trevarefabrikken og maskiner. Dialogen og kombinasjonen tradisjoner, stemning og lyssetting av lokalet, samt det musikalske lydbildet, skal bringe betrakteren inn i et fabulerende modus. Målet er å gi publikum nye assosiasjoner og bringe inn dimensjoner som ikke ville være like innlysende uten den kunstneriske samtalen mellom musikken og bildene. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.