–⁠ Penger til Helgelandssykehuset –⁠ nå!

Krever at Helgeland prioriteres på topp i Helse Nords investeringsplan.


Fylkesrådsleder Tomas Norvoll hadde ett hovedbudskap til styret i Helse Nord i dag:

– Det må følge penger til Helgelandssykehuset. Og det må skje nå, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. 

Helse Nord, Helgelandssykehuset, berørte kommuner og Nordland fylkeskommune har over lang tid arbeidet med det nye Helgelandssykehuset. Nå mener Norvoll at man er ved en siste oppløpsside.

– Det er helt avgjørende for legitimiteten til Helse Nord at styret prioriterer penger til nytt Helgelandssykehus, når ny investeringsplan skal behandles.

Norvoll sier tiden for utredninger og ulike diskusjoner om lokalisering nå må avløses av at styret bevilger midler til det nye Helgelandssykehuset.

–  Med andre ord, Helgeland først – det vil bidra til mer legitimitet, underbygger Norvoll. 

Når fylkeskommunene og Helse Nord i dag undertegner samarbeidsavtaler, mener Norvoll dette er med på å sikre et så likeverdig tilbud i landsdelen som mulig. 

– Fylkeskommunen er en samfunnsutvikler som blant annet har ansvar for å utdanne de som senere skal jobbe i de ulike helseforetakene. Og vi har ansvar for transport og infrastruktur som er helt avgjørende for at pasientflyten skal fungere for Helse Nord. 

– Med andre ord er fylkeskommunene og Helse Nord gjensidig avhengig av hverandre for å bidra til utviklingen av Nord-Norge. Derfor er dagen i dag er en viktig merkedag for befolkningen i nord, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.