fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF)

Pandemiens skjulte helter

Nordland ligger blant fylkene i landet med høyest vaksinasjonsgrad, takket være pensjonerte helsearbeidere, skriver Linda Helén Haukland (KrF) i dette innlegget.

Debattinnlegg #debatt

Vi starter 2022 midt i en pandemi. Det er krevende og vi kjenner alle på en tiltakstrøtthet nå som vi må leve med restriksjoner igjen. Mange kjenner kanskje at håpet for 2022 ikke er like sterkt som for 2021. Det har snart vært tre år med pandemi.

En slik krise er en stresstest på hvordan vi som samfunn står rustet for å møte utfordrende tider. Selv ble jeg fylkesråd noen uker før pandemien brøt løs i mars 2020. Som nybakt råd var jeg kraftig imponert over det storstilte samarbeidet som skjedde på tvers av aktører og sektorer, til Nordlandssamfunnets beste. Det er jeg fremdeles.  

Bekymringene har vært mange, spesielt i forhold til våre unge som er på vei inn i voksenlivet. Strategien mot ung utenforskap som ble vedtatt i fylkestinget i oktober i fjor er et uttrykk for at bekymringene genererer handlekraft opp mot en gruppe som ofte ikke blir sett; de syv tusen unge nordlenningene som verken er i jobb, utdanning eller opplæring. Disse får nå nye tiltak rettet mot seg samtidig som vi intensiverer samarbeidet med andre aktører og ser på hvordan vi også kan jobbe forebyggende. Vi har ikke en ungdom å miste.  

Midt i slike kriser er det alltid positive endringsprosesser som kanskje ikke er så lett å få øye på, men som like fullt er der og skaper noe nytt og livskraftig i samfunnet vårt. Siden en storstilt industrisatsing er på trappene i Nordland framover, er det ikke mangelen på arbeidsplasser som vil skape de største utfordringene framover, men mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Her vil våre unge voksne være viktige, men også de eldre. Derfor har jeg vært opptatt av å løfte fram de eldre som en ressurs. Denne gruppen besitter en restarbeidskapasitet som vi ikke utnytter på en god nok måte i dag. Dette må vi bli bedre på! De eldre er en stor ressurs, ikke minst i kraft av sin kompetanse.  

Nå når vi har fått erfare pandemi-stresstesten på kroppen alle sammen, er det en funksjon som disse eldre har hatt vi kanskje ikke har tenkt over engang eller lagt merke til. Nordland ligger blant fylkene i landet med høyest vaksinasjonsgrad, og det uten at verken forsvaret eller helsefagstudenter har vært nødt til å trå til. Suksessen er et faktum takket være pensjonerte helsearbeidere som har stått på sent og tidlig for å sette både dose en og to og tre på Nordlenningene. Dette er et utrolig sterkt signal om hvilken ressurs som ligger hos denne gruppen. Det er også en fortelling om en sterk vilje til å bidra der det trengs. De er et forbilde for oss andre nå som pandemien igjen setter begrensninger på hverdagen vår og vi kjenner det røyner på. 

Jeg håper at dere som har forlatt pensjonisttilværelsen for å sette vaksiner på oss andre, har fått mange takknemlige blikk og gode ord i de mange møtene dere har hatt med nordlenningene. Det arbeidet som har vært lagt ned vil for alltid stå der som et eksempel på hvor viktig dere er for oss, både i kraft av kompetanse og vilje til å trå til når det trengs. Det er viktig at eldre som får økt livskvalitet gjennom å bidra med sin kompetanse, skal erfare et Nordlandssamfunn som har bruk for dem og som legger til rette for at de skal være med i utviklinga framover. Derfor vil Kristelig folkeparti endre praksiser og fjerne regler som hindrer eldre fra å delta i samfunnet slik de selv ønsker. Det det blir avgjørende også for å lykkes nå som tusenvis av nye arbeidsplasser skal realiseres fra nord til sør i Nordland.

 

- Linda Helén Haukland (KrF) 
fylkesråd for plan og næring

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.