På sporet av ei utslippsfri framtid: Terminalen i Mosjøen skal bli ´grønn´ innen 2025

Terminalen i Mosjøen er en av Bane NORs 13 terminaler som skal bli nærmest utslippsfri om bare litt over tre år.

Bane NOR tar grønne grep på godsterminalene i landet, slik at all flytting, lasting og lossing av godsvogner inne på terminalene kan skje utslippsfritt i fremtiden. Målet er at driften av terminalene i Oslo, Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Trondheim, Åndalsnes, Bergen, Sandnes, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad skal være nærmest utslippsfrie innen 2025.

Hvert år slippes det ut omtrent femti millioner tonn karbondioksid i Norge. Av disse relateres kun 0,1 prosent til jernbanen. Selv om godstransport på tog er miljøvennlig, så vil vi gjøre det enda bedre med grønne terminaler. 

Bane NOR satser tungt på å øke godstransporten på tog, en satsing som støttes i den nasjonale transportplanen for de neste elleve årene. Et av tiltakene er å ta i bruk lengre og tyngre tog, som øker effektiviteten og kapasiteten. Et annet er å legge om til grønne godsterminaler.

– Gods på bane er en avgjørende faktor for å nå de ambisiøse klimamålene som defineres i Parisavtalen. Et godstog kan frakte like mye som 20-30 lastebiler, sier godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm.

På godsterminalene i Norge skal Bane NOR legge til rette for ladepunkter til elektriske trucker og Reach Stackers, som løfter store kontainere, og installere strøm til thermo-aggregater, for matvarer som krever kjøling.

På strekninger hvor tog kjører på strøm i dag er det planer om å bygge kontaktledning videre inn til godsterminalene, slik at godsoperatørene kan få skiftet inn godstoget med et elektrisk linjelokomotiv.

– Vi har en tydelig visjon om å legge om til grønn drift på godsterminalene våre innen 2025. Vi jobber her og nå for at terminalene skal være utslippsfrie. Vi ligger veldig godt an på godsterminalen Ganddal i Sandnes, og i 2024 ferdigstiller vi den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen, sier Stenstrøm.

På disse terminalene vil nye og lengre spor gi plass til lengre godstog, alle spor vil være elektriske, og det legges til rette for ladepunkter til trucker og Reach Stackers og strøm til thermo-aggregater. Dermed kan all flytting og lasting/lossing av godsvogner inne på terminalen skje helt utslippsfritt. Den grønne terminalen skal også benytte seg av energi fra fjernvarme og solceller, samt ha elektrisk løfteutstyr. I tillegg utvikler Bane NOR såkalte «city hubs», der varer kan distribueres fra toget og ut til mottaker med utslippsfrie distribusjonsløsninger. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.