SV-leder i Nordland, Christian Torset mener tida er overmoden for prioritere jernbane i nord. Foto: Pål Leknes Hanssen Pål Leknes Hanssen

– På tide å gjøre noe med Europas lengste museum!

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
11.10.2018 11:08 - OPPDATERT 11.10.2018 12:09

Christian Torset (SV) vil ha hydrogentog i nord og har som mål at Nord-Norgebanen skal realiseres.

Under fylkestingssamlingen i Mosjøen denne uka, fikk SV vedtatt en uttalelse om opprustning på Nordlandsbanen og ei oppfordring til Stortinget om å komme i gang med forlengelsen av jernbanen fra Fauske til Tromsø.

– Vi er veldig godt fornøyd med uttalelsen. Når det gjelder Nordlandsbanen er den, etter mitt syn, Europas lengste museum. Det har så og si ikke blitt gjort en skit siden 1963. Forurensende lokomotiv på diesel må erstattes av moderne utstyr som drives på hydrogen. Det produseres i dag hydrogen i Nordland, og ei videreforedling av kraftressursene våre i form av hydrogenproduksjon vil gi en voldsom miljøgevinst, sier SVs fylkestingsrepresentant Christian Torset.

Må stumpe røyken
– Vi vet veldig godt hva som skjer med klimaet vårt. Vi har vært hos legen og fått fortalt at hvis vi ikke slutter å røyke vil vi være døde om 12 år. Spørsmålet er om Stortinget nå er klar til å slutte å røyke, sier Torset om også mener tida er overmoden for å få Nord-Norgebanen.

– Skal vi bygge et samfunn som fungerer, som gir rom for vekst, og som bidrar med livsnødvendige kutt i CO2, må Nord-Norgebanen bygges så raskt som mulig. Jeg har veldig tro på at prosjektet nå blir realisert. Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet, sier han.

– For få velgere
– Hva mener du er grunnen til at Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen år etter år blir nedprioritert i Statsbudsjettet?

– Svaret er enkelt. Vi er for få velgere i nord. Hadde vi vært en million flere her, hadde prosjektene blitt tatt tak i for lenge siden. Fergefri E39 på Vestlandet er kostnadsberegnet til 200 milliarder kroner. Nord-Norgebanen tipper jeg kommer på rundt 80 milliarder. Så kan man spørre seg om hva som har størst samfunnsnytte, sier Christian Torset.

 

Gods på bane
SV-lederen i Nordland peker også på de enorme utfordringene langtransportfrakt på veiene utgjør for samfunnet.

– Vi ligger helt på topp i Europa på ulykker og dødsfall direkte relatert til langtransport på veiene. Vi har en utfordrende topografi og et klima som er hovedgrunnene til det. I tillegg er det ingenting som sliter sånn på veiene våre som langtransport. Det er åpenbart at vi vil ha mye å vinne på å flytte godsfrakt over på jernbane. Når det er sagt, vil jeg understreke at langtransport på vei er viktig. Det skal vi fortsatt ha. Men vi må klare å tilpasse løsningene slik at de blir til det beste for dem som bor her i landet, sier Torset.

Sammen med MDG, SP, Rødt, Ap, Krf og Venstre fikk SV også vedtatt en uttalelse angående nett- og mobildekning på jernbanen i nord.

– I dagens samfunn er det å kunne kommunisere og jobbe mens man sitter på toget. Det må vi få gjort noe med, sier Torset.

Her er uttalelsen angående nett og mobil:

– Toget er et foretrukket miljøvalg ved transport. Ulempen med tog er at det tar lengre tid enn fly, men togreiser gir også mulighet til å gjøre unna diverse oppgaver som annen transport ikke åpner for på samme måte. I dagen samfunn er både nettilgang og telefondekning selvfølgelige og nødvendige deler av arbeidsliv og fritid. Manglende digital infrastruktur er derfor med på å forsterke den konkurrerende flytrafikken som foretrukket reisemiddel. For å styre reisende mot togalternativet, er stabil og god nettilgang en forutsetning.

Det er mange som pendler kortere eller lengre strekninger. Mobil- og nettilgang langs jernbanen vil gi den frihet og fleksibilitet som trengs for å kunne utnytte togreisen som arbeidssted.

Jernbaneverket fikk i 2009 i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utarbeide planer for å utvikle mobil- og internettilgang i tog på alle jernbanestrekninger i Norge med passasjertrafikk. Prosjektet fikk navnet "Mobilt Internett på Tog (MIT), og Jernbaneverket fikk pengestøtte for å sette i gang et forprosjekt. 

Nordland Fylkesting forventer at nødvendig digital infrastruktur langs Nordlandsbanen prioriteres utbygd umiddelbart.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.