Under fredelig og rolige oppmøte ved Fru Haugans Hotel i dag. Foto: Jens-A. Remmen Wiken

– Øyfjellet vindkraftverk er et enormt arealinngrep

I forbindelse med besøk av Olje og Energiminister, Terje Aasland (Ap), har Motvind i dag overrekket følgende pressemelding til Aasland.

Motvind mener at Staten ved Olje- og energidepartementet har begått stor urett mot reindriftssamene i Jillen Njarke reinbeitedistrikt i Vefsn, ved å tillate utbygging av Øyfjellet vindkraftanlegg, og ved å støtte utbygger i å drive anleggsarbeid uten å ta hensyn til reindriften. 

– Øyfjellet vindkraftverk er et enormt arealinngrep i samenes historiske reindriftsområde i Vesterfjella i Vefsn. Anlegget ødelegger så mye at det er stor fare for at noen av samene må gi opp reindriften. Vindkraftverket gir dramatiske negative drifts-konsekvenser for Jillen Njaarke reinbeitedistrikt, skriver Motvind selv i sin pressemelding i forbindelse med dagens oppmøte.

Videre skriver organisasjonen:

Olje- og energidepartementet (OED) ga konsesjon til Eolus Vind (nå Øyfjellet Wind) i 2016, og utbygger fikk da samtykke til ekspropriasjon. I konsesjonen var det vilkår om at man skulle komme til enighet om en avtale mellom reineiere og utbygger om avbøtende tiltak for reindriften. En slik enighet er ikke oppnådd og en avtale har ikke blitt inngått. Motvind Norge mener det er helt uakseptabelt at OED har gitt tillatelse til utbygging av vindkraftverket før dette helt sentrale vilkåret var tilfredsstilt.

Når ekspropriasjonssaken nå skal behandles i skjønnsretten har staten ved OED varslet at de går inn som parthjelp på utbyggers side i rettssaken. 

– At staten går inn på utbyggers side er sjokkerende, sier styremedlem i Motvind Norge, Torbjørn Lindseth.

I pressemeldingen skriver Motvind at Urfolks rettigheter har en spesiell status i norsk og internasjonalt lovverk, nettopp for å beskytte dem mot overgrep fra storsamfunnet. I Fosen-saken har høyesterett sagt at konsesjonene for vindkraft ikke er gyldige for Storheia og Roan, der sørsamisk reindrift har sterke rettigheter. 

– Nå gjør den norske stat overgrepet mot minoritetsbefolkningen vår enda verre ved å stille opp som partshjelp på utbyggers side i saken mot reindriften på Øyfjellet. At staten nå legger opp til å gå mot reindriftssamene i Jillen Njaarke er ikke en rettsstat verdig, sier Torbjørn Lindseth i Motvind Norge. Vi må vise solidaritet med sørsamene som i mange tiår har stått i kamp for sin kultur, både i Trøndelag og på Helgeland.

Samene fortjener og har krav på at staten lytter til dem, og taler deres sak, for den norske stat er også samenes stat, avslutter Motvind i sin pressemelding.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.