Fra tidligere konfirmasjon ved Human-Etisk Forbund. Foto: HEF

Over 14.000 konfirmanter velkommen til en tradisjonsrik feiring

– Vi mener det er en styrke for samfunnet at unge tar seg tid til å stoppe opp på veien mot voksenlivet og tenke over noen viktige livsspørsmål, skriver Jimmy Losvik, leder i Human-Etisk Forbund Nordland i dette innlegget.

Over 70 år med øving i godt medborgerskap

Endelig er det konfirmasjonstid! I år ønsker vi over 14.000 konfirmanter velkommen til en tradisjonsrik feiring – for å markere vel gjennomført humanistisk konfirmasjonskurs. I Nordland har vi hatt 540 konfirmanter på kurs i år. Vi gleder oss allerede til neste år!

Målet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke konfirmantens evne til selvstendig tenkning og etisk handling. Det gjør kurslederne våre blant annet gjennom øvelser og diskusjoner hvor det legges opp til et uenighetsfellesskap. 

Foto: Human-Etisk Forbund

Vi mener det er en styrke for samfunnet at unge tar seg tid til å stoppe opp på veien mot voksenlivet og tenke over noen viktige livsspørsmål. Nettopp derfor får konfirmantene bryne seg på en rekke etiske dilemmaer, og blir utfordret til å ta standpunkt i saker de kanskje ikke har tenkt så mye over tidligere. 

Tradisjonelt tilbud til alle 
  
Vi er opptatt av at alle ungdommer som ønsker konfirmasjon skal ha et tilbud og en reell valgmulighet. Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvide konfirmasjonstilbudet vårt og tilpasse oss.

Det er over 70 år siden den første humanistiske (da borgerlige) konfirmasjonen ble gjennomført. Den gang het det «kurs i godt medborgerskap». Ønsket om å gi unge mulighet til å tenke over egne verdier, hva de står for og hva som er viktig for dem, har vært med oss siden den gang.

I dag legger vi vekt på diskusjon og deltagelse, og bruker øvelser for å få konfirmantene til å bli bevisst på egne meninger og standpunkt. Innholdet i kurset oppdateres fortløpende. På den måten sørger vi for at temaene og problemstillingene som tas opp oppleves relevant for dagens konfirmanter. 

Foto: Human-Etisk Forbund

[annonse]
Stolt forvalter av tradisjonen

Færre ungdommer velger å konfirmere seg nå enn før. Likevel har vi de siste fem årene opplevd en markant økning i antallet Humanistiske konfirmasjoner. På landsbasis har antallet unge som velger å konfirmere seg humanistisk vokst med over 30 prosent! 

I et stadig mer sekulært samfunn er behovet for høytidelige markeringer viktig, også for humanister og ikke-troende. Dette stiller større krav til oss som humanistisk livssynsamfunn. 

Vi tror ønsket om å konfirmere seg fortsatt vil være viktig for fremtidens unge – et lite pusterom på veien til voksenlivet. Seremonier som konfirmasjon bidrar til å ramme inn livene våre, og gir oss anledning til å løfte blikket og feire livets store begivenheter 

Vi er glade for at konfirmasjonstradisjonen står sterkt i Norge, og for at Humanistisk konfirmasjon fortsetter å vokse. Vi lover å gjøre vårt for å forvalte og videreutvikle tradisjonen fremover. Gratulerer så mye til årets konfirmanter, og velkommen til neste års kull! 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.