Dagfinn Arntsen fremhever i dette innlegget den uvurderlige verdien av frivillighet.

"Oppveksten til barna våre hadde ikke vært det samme uten speideren og idrettslaget, ungdomsklubben, korpset, svømmeklubben"

Verdien av frivilligheten

Norsk frivillighet er unik, og må ikke tas for gitt. Hver dag er det tusenvis av mennesker som bruker flere timer av dagen sin på å jobbe frivillig. Som står på som fotballtrenere, speiderledere og på ungdomsklubben. Samfunnet vårt er avhengig av frivilligheten. Uten den hadde Norge stoppet opp.

Samfunnet bygges nedenfra og frivilligheten har en viktig egenverdi. Det er frivilligheten som for eksempel sørger for at vi har kor, ungdomsarbeid, integrering og idrett. Det er et inkluderingsprosjekt, og et av de viktigste verktøyene vi har i kampen mot ufrivillig ensomhet. Frivilligheten kan ikke erstattes, og bør i større grad involveres i inkluderingsarbeid, rus og psykisk helse og eldreomsorgen.

Oppveksten til barna våre hadde ikke vært det samme uten speideren og idrettslaget, ungdomsklubben, korpset, svømmeklubben. Dette er arbeidsoppgaver staten ikke bør ta over eller styre, men heller burde styrke. Derfor er KrF stolte av å ha gitt bedre økonomiske rammer til frivilligheten. Videre foreslår vi å gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms.

Jeg vil oppfordre flere til å ta seg tid til å delta i frivillig arbeid. Det finnes noe for alle, og jeg kan garantere at du vil få noe igjen for tiden og energien du legger ned i arbeidet. Til slutt vil jeg takke alle dere som er med og bidrar til et varmere og mer inkluderende samfunn. Vi i KrF lover å lytte til deres behov, og være med på å tilrettelegge for bedre økonomiske rammer, møteplasser og mindre statlig styring og byråkrati. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.