Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. Foto: Roger Marthinsen. Catchlight/NVE

Økte strømpriser i nord, import i sør

Netto kraftimport til Norge og høyere kraftpriser i Midt- og Nord-Norge.

- Lite vindkraftproduksjon i nord, økt overføringskapasitet til Sverige og høyere priser i Sverige var med å dra prisene opp i de nordlige prisområdene, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i deres kraftsituasjonsrapport.

Den økte overføringskapasiteten mellom NO4 og SE1 skyldes vedlikehold på linjen som nå er ferdig.

- Nå når denne forbindelsen er i full drift har kapasiteten økt med 200 MW, forklarer Nordberg.

I sørlige Norge gikk produksjonen i NO1 og NO5 noe ned, mens produksjonen i NO2 gikk opp på grunn av økt vindkraftproduksjon i området.

- I det sørlige Norge ble en tredjedel av forbruket dekket av import fra andre prisområder, både fra utlandet og Midt-Norge. Den store mengden import skyldes lavere kraftpriser på kontinentet som følge av lavere gasspris, forklarer Nordberg.

Kraftproduksjonen i sørlige Norge fortsetter å være svært lav for årstiden, noe som bidrar til å øke prisen i Sørlige Norge.

Kraftsituasjonen framover

Mye kan fortsatt endre seg utover høsten. Det kan komme mer nedbør, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få fortsatt tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.