DEBATT

"Økt strømpris rammer usosialt, og strøm er i liten grad noe du kan velge bort"

Gunnvald Lindset om strømpris, krafteksport og EU.


Strømprisene stiger kraftig. Tall fra NVE viser at strømprisen aldri har vært høyere over tid. Prisen er høyest i Sør-Norge med godt over 1 krone pr. kilowattime, og lavest i Nord-Norge, men nå stiger den kraftig også her. 

Helgelendingen hadde et oppslag i nettavisa 01.09 med Arild Markussen fra Helgeland Kraft om dette. I oppslaget står det at Helgeland Kraft øker prisen på variabel strøm til 79,7 øre fra 14.09, og at dette er det høyeste nivået siden 2010. Dette forklares med at det har vært et særdeles tørt år. Likevel tappes vannmagasinene for å eksportere mest mulig.

Videre står det at CO₂-avgiftene er doblet i det siste, og prisene på både kull og gass er betydelig høyere enn normalt. Da begynner vi å nærme oss en forklaring på det som skjer, men noe viktig gjenstår. Selv om norsk kraft er fornybar og betaler derfor ikke CO₂-avgift, «smitter» de høye prisene Norge gjennom en rekke utenlandskabler. 

I avisa Klassekampen nylig uttaler kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt at en gjennomsnittlig husstand i Sør-Norge kan få 2000 kroner mer enn vanlig i strømregning i hver av vintermånedene. To nye kraftkabler til Tyskland og England gjør at priseffekten blir enda større. Selv om prisene allerede er rekordhøye, mener Lilleholt at de vil øke. Han begrunner det med at strømprisen stort sett øker om vinteren på grunn av behov for oppvarming, og at i oktober kommer en ny strømkabel til England i drift. Den alene kan øke prisen med ti øre pr. kilowattime.

For norsk industri er tilgang på billig fornybar kraft et viktig konkurransefortrinn. En bred allianse av naturvernere og fagorganiserte advarer sterkt mot følgene av flere strømkabler til utlandet, og nye store energikrevende prosjekter. Økt strømpris rammer usosialt, og strøm er i liten grad noe du kan velge bort. Det kalde klimaet gjør at vi har et høyere basisforbruk enn mange andre land. 

Rødt vil ha økt kontroll over norsk kraftpolitikk. Stadig flere utenlandskabler og tilslutningen til Acer, er i ferd med å bli en forskjellsbombe. Det er uholdbart at mange hver vinter må håpe på at politikerne bevilger ekstra penger til strømregningen. Å ha det varmt nok hjemme skal være rimelig nok til at alle kan ha det, uten å bekymre seg for store strømregninger.

Skyhøy strømregning basert på skrivebordsteorier om at elektrifisering av oljeplattformer og økt krafteksport er nødvendige klimatiltak, er feilslått politikk. Rødt vil ta tilbake politisk kontroll over kraftbransjen. Med å stemme Rødt vil du få en sterk gruppe på Stortinget som vil jobbe for økt nasjonal kontroll, og mot integreringen i EUs kraftmarked via Acer. Rødt vil også innføre en todelt elavgift som gjør basisforbruk billigere, og luksusforbruk dyrere. 

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.