"Økerns innlegg er basert på en rekke gale premisser"

Skrevet av Ørjan Thorstensen Rosvold, Byggprojektleder, Eolus
25.11.2019 17:00 - OPPDATERT 26.11.2019 06:01

Vindkraft: Bra for industrien og bra for klimaet

“Den første taperen i en strid er alltid sannheten”, skriver Naturvernforbundet i en kronikk. Dessverre er resten av teksten et eksempel på nettopp det.

Naturvernforbundets Bjørn Økern er bekymret for polarisering i vindkraftdebatten. Det er en bekymring vi absolutt deler, men Økerns krasse utfall mot vindkraft i Vefsn er altså et dårlig utgangspunkt for en mer saklig debatt.

Økerns innlegg er nemlig basert på en rekke gale premisser.

For det første: Industrien trenger forutsigbarhet. Det er nettopp derfor Alcoa har inngått en langsiktig kraftavtale med oss i Eolus. Alcoa vil kjøpe all kapasiteten fra vindparken. Det betyr at Alcoa får ren, fornybar kraft, samtidig som Alcoa vil bidra med arbeidsplasser i Mosjøen. Det er også viktig å understreke at Nord Pool er en kraftbørs, ikke et nett, slik Økern skriver.

For det andre: Vindkraft er en lønnsom verdiskaper. Det Økerns glemmer når han hevder det motsatte, er at elsertifikatordningen er et virkemiddel som er teknologinøytral og omfatter all fornybar kraftproduksjon, som både vindkraft, vannkraft og sol. Dessuten avsluttes denne ordningen i 2021. Med rivende teknologisk utvikling bak oss er vindkraft nå en lønnsom og viktig energikilde til å utfylle det store strømbehovet Alcoa trenger for å drive frem mer utvikling, skape nye arbeidsplasser – og det helt uten støtteordninger.

For det tredje: Vi kan slå fast en gang for alle at områder vil forbli på norske hender – hos dagens grunneiere, kommune, fylke og stat. Øyfjellet vindpark har ikke kjøpt en eneste kvadratmeter eiendom, men vi har inngått leieavtaler med alle grunneiere om at arealet skal benyttes til kraftproduksjon. Derfor er det heller ikke behov for hjemfall, slik Økern etterlyser. Råderetten er bevart på norske hender, og vil ikke bli solgt til Tyskland, slik Økern påstår. 

Vindkraft er ikke helt hundre prosent utslippsfritt, men likevel er vindkraft en klimavennlig energikilde. Økern angriper vindkraft som om det finnes et perfekt alternativ, der det ikke finnes ett gram utslipp under bygging eller produksjon av delene. Slik er det selvsagt ikke, og med mindre vi vil leve uten elektrisk energi, må vi forholde oss til alternativene vi faktisk har. Vindkraft scorer i det absolutte toppsjiktet når man måler CO2-utslipp gjennom hele livsløpet, og i løpet av få måneder har en vindturbin tilbakebetalt energien som går med til å bygge, drifte og demontere vindturbinen. Deretter er kraftproduksjonen utslippsfri. 

Til slutt er det viktig for oss å understreke at Norge trenger mer fornybar energi. Selv om norsk strøm er fornybar, er faktisk halvparten av den energien vi bruker i landet fossil energi. Skal vi nå klimamålene og målet et lavutslippssamfunn i 2050, må vi i årene som kommer erstatte store deler av fossilt energibruk. Alt fra bygg og industri til transport på land, vann og i lufta skal elektrifiseres. Norge vil trenge opptil 70 prosent mer fornybar kraft.

Skal Norge lykkes med det grønne skiftet, trenger vi all den fornybare energien vi kan få – og det krever utbygging av alle former for fornybar energi.

[annonse]
-----

Les også:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.