"Ødeleggende for industri og næringsutvikling"

KRONIKK : – Hvis noen tror at en slik vekst, en sånn dynamikk som vi har fått her på Mo, vil fortsette hvis vi mister sykehuset, eller at et sterkt næringsliv bare kan sprette opp et annet sted hvis de får sykehus, er i beste fall veldig naivt, skriver syv næringslivsledere.

Onsdag 13. november ble det klart at de 12 kommunene sør på Helgeland gir opp ideen om sykehus i Mosjøen og samler seg om ett sykehus et sted i nærheten av Sandnessjøen, kanskje på Tovåsen i Leirfjord. Hvis Helgelandssykehuset og Helse Nord støtter opp om dette forslaget går vi mot et stort feiltrinn som kan ødelegge den positive trenden vi ser på Helgeland. Et felles sykehus et eller annet sted i nærheten av Sandnessjøen vil være ødeleggende for industrien, hindre investeringer og skape stor usikkerhet. At Nord-Norges tredje største by, og den viktigste industribyen i Nord, skal stå uten sykehus er utenkelig.
 
Rana er Nord-Norges tredje største kommune og byen vokser. Mo i Rana har en dynamisk industripark som evner å tiltrekke seg folk i et spennende arbeidsmarked. Det er et nav for industrien i nord og det er Norges grønne industrihovedstad der bedriftene omsetter for over 7 mrd. kr, det meste til eksport. 
I en tid der stadig flere unge flytter sørover og blir boende der, gir næringslivet Mo i Rana en unik mulighet på Helgeland. 

Vi er stolte av industriparken vår. Den er en av bærebjelkene for samfunnet og bidrar til veksten vi ser. Den er med på å gjøre Mo i Rana til en levende og moderne by som har utviklet seg til en nasjonal, industriell motor i Norge. Vi har tatt posisjonen som en av de mest innovative og nyskapende klyngene i hele landet med en industri som går i bresjen for det grønne skiftet. 

Næringslivet er nøkkelen, men vi kan ikke stå alene; en industripark alene kan ikke bære en hel by og region. Vi er avhengige av sterke støttefunksjoner, slik at barna våre kan gå på skole, partnerne våre kan få jobb, og at vi vet at vi får god og kompetent hjelp hvis vi blir syke eller skader oss. Vi arbeider kontinuerlig med HMS. Vi gjør alt for å ha sikre arbeidsplasser. Et sykehus er nødvendig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap for en så betydende industri med godt over to tusen arbeidsplasser. 

Hvis noen tror at en slik vekst, en sånn dynamikk som vi har fått her på Mo, vil fortsette hvis vi mister sykehuset, eller at et sterkt næringsliv bare kan sprette opp et annet sted hvis de får sykehus, er i beste fall veldig naivt. Innovasjon og nyskapning knyttet til industri krever ingeniører og annen spisskompetanse. Det krever ideer og kapital. Det krever nettverk og kunnskap om internasjonale markeder. Men det krever også tilrettelegging fra samfunnet for øvrig: Skoler og universitet. Kultur og opplevelser. Og viktigst av alt: Gode og trygge helsetjenester. For en nasjonal industripark er det å ha et sykehus i sin umiddelbare nærhet avgjørende. 

Mo i Rana er et kroneksempel på at nordlandsk identitet står sterkt i en tid der storbyene i sør blir stadig mer attraktive. Mister Mo i Rana sykehuset sitt mister vi momentet i verdiskaping og utvikling som vi har i dag. Å være en norsk, og ikke minst nord-norsk motor i en grønn omstilling, blir mye vanskeligere.
Det blir vanskelig å få arbeidstakere til et Mo i Rana uten sykehus, hvis de kan få tilsvarende jobber i Bodø eller i Tromsø. Eller sørpå. Vi mister tilstrømmingen av folk til regionen vår, og Helgeland mister viktige kilder til verdiskaping. Folketallsutviklinga i nord er allerede bekymringsfull. Å spenne bein for områder og regioner som faktisk klarer å få til utvikling er helt feil vei å gå. 

Et sykehus på Tovåsen i Leirfjord slik de 12 ordførerne sør på Helgeland foreslår har ingen fordeler for næringslivet. Og det å starte en bedrift i en region hvor de aller viktigste støttefunksjonene flyttes til et sted «ingen» bor, er lite attraktivt.

Vi ønsker et levende Helgeland, med tilflytting av kompetente folk, med et aktivt næringsliv, lokal verdiskaping og trygge lokalsamfunn. For å få til det kan vi ikke finne frem målebåndet og plassere de viktigste funksjonene i midten, vi må legge dem tett opptil næringsliv, flyplass og attraktive arbeidsmarked.

Et Mo i Rana uten sykehus ikke bare vil være et tap for Mo i Rana, men for hele Helgeland. Skal vi satse på verdiskaping i regionen er det helt nødvendig at de viktigste funksjonene er der vi kan få de største investeringene. Der folk kan rekrutteres. Verdiskaping, utvikling og en industri for grønn omstilling er tunge argumenter for fortsatt sykehus på Mo.

Selv om Mo i Rana vokser, er det Tromsø og Bodø som er vekstmotorene i nord. Det landsdelen eksporterer mest av er ungdommer som flytter til de store byene. Mo i Rana har potensiale til å bli en tredje vekstmotor i Nnord. Da må sykehuset være på plass.
 
Frode Johan Berg, verksdirektør, Elkem Rana

[annonse]
Roar Bustnes, verksdirektør, Ferroglobe

Gunnar Moe, adm. dir., Rana Gruber

Torstein Sjøtveit, styreleder, Freyr

Wiggo Dalmo, adm. dir., Momek Group

Hans Petter Skjæran, HR/EHS-leder, Celsa

Eigil Dåbakk, adm.dir., SINTEF Molab

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.