Odd Langvatn og Bård Ludvig Thorheim, stortingskandidater for Høyre fra Nordland. Foto: Privat

"Vi vil riste av oss negativiteten fra venstresiden, og gripe mulighetene vi ser her"

Høyre har en politikk som peker fremover. Sammen skal vi ta landet ut av pandemien og sette fart på Norge igjen, skriver Odd Langvatn og Bård Ludvig Thorheim.

Mosjøens muligheter

I en valgkamp hvor venstresiden ser svært mørkt på det meste, ønsker vi i Høyre å riste negativiteten av oss og gripe de mulighetene vi ser for Mosjøen. Dem er det mange av.

Man er vant til å høre fra Høyre hvordan vi kan tilrettelegge for flere private arbeidsplasser. Men for et samfunn som Mosjøen, som har lyktes med mye godt privat næringsliv, ser vi i Nordland Høyre også behov for flere statlige arbeidsplasser og aktivitet for en bærekraftig og god distriktspolitkk.

Vi er stolte over å ha lansert forslaget om at de titusenvis av statlige jobbene som i dag er knyttet til offentlige kontorlokaler (med dyr leie) i Oslo, må gjøres stedsuavhengige. Dette har blitt både partiets og regjeringens politikk.

For et par som vil bo og satse i Mosjøen og omegn er det viktig at begge kan finne seg en jobb. Regjeringen har nå gitt beskjed til alle departementer, direktorater og etater i hovedstaden om å gjennomgå samtige statlige stillinger der. Flest mulig skal gjøres stedsuavhengige, og dermed blir det langt enklere enn tidligere å finne seg noe givenede å gjøre for begge to i et parforhold i en by som Mosjøen. 

Spørsmålet er om kommunens ledelse er nok på ballen for å utnytte den banebrytende utviklingen for statlige jobber i hele landet, muliggjort av hjemmekontorets erfaringer under korona. Det betyr at vi aktivt må oppfordre folk å søke slike jobber, og tilrettelegge for gode felles kontorfellesskap som vekselvis fortsatt vil trenges, for både fastboende og eventuelt tilflyttende.

Det var også en stor seier for Nordland Høyres opprinnelige forslag, da vi sikret at Drevjamoen skal få HV-rekruttutdanning, trolig for HV i hele Nordland og Troms. Dette vil i løpet av høsten bli konkretisert nærmere og vil resultere i et titalls forsvarsjobber minst.

For at småbyer og regionsentre som Mosjøen skal gripe sitt fulle potensial, har Høyre i regjeringen lagt frem en strategi for desentralisert utdanning. Når vi snakker med Alcoa er de opptatt av å holde fast ved EØS-avtalen som en førsteprioritet, men de er også svært opptatt av tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Nå skal staten støtte opp om lokale studiesentre som skal utdanne lokalt det som lokalt næringsliv etterspør. Det byr på nye muligheter for befolkningen i Mosjøen og Helgelandsregionen som vi bør gripe.

Samtidig kommer vi ikke bort fra behovet for flere private jobber også. For at våre barn skal ha like godt skole-, helse- og velferdstilbud som i dag, må Norge doble eksportverdiene innen noen få tiår og skape flere eksportrettede, lønnsomme arbeidsplasser. Vefsn gir allerede et stort bidrag i så henseende, som den kommunen med desidert høyest eksportverdier på Helgeland. Vefsn og Nord-Norge har det vi trenger for å omstille Europa til en klimanøytral fremtid: industrikompetanse, ren kraft og god infrastruktur.

Investeringen på Øyfjellet gir mange ekstra nordnorske jobber innen bygg- og anlegg. I tillegg gir det Alcoa tilgang på kraft til å produsere verdens reneste aluminium i tiår fremover. Etter regjerignens nyeste forslag vil vindkraften også gi kommuenen mange ekstra titalls millioner i kommunekassa i form av en produksjonsavgift, og fra før av eiendomsskatt.

[annonse]
Industrien gir stadig nye ringvirkninger og aktivitet. Det er positivt at Bergen Carbon Solutions er nærmere å gjøren en investering nettopp i Mosjøen. Her finnes arealer og forutsetninger som er ypperlige. I Høyre går vi til valg på å opprette et hurtigspor for ny industrireising for raskere å rydde hindringer av veien på tvers av sektorer. Det vi være et viktig tilskudd for Mosjøens fremtid og hele industrien i Nord-Norge.

Men det er også reiselivet, landbruket, handel og sevice og de mange små- og mellomstore bedriftene som utgjør verdiskapingen i regionen vår. Vi sier derfor klart ifra at venstresidens mange milliarder ekstra i skattebyrde for folk og næringsliv ikke er måten å få Norge ut av en jobbkrise, som etter pandemien er større enn den finansekrisen var i 2008. Vi vil tvert imot senke skatten for folk under 30 år, som det nå er viktig å få raskt inn i jobblivet. 

Næringslivet og industrien på Helgeland, i Nordland, og Nord-Norge, samarbeider godt på tvers av administrative grenser. Vi politikere må klare den samme øvelsen for å ta ut vinn-vinn-gevinstene. Høyre har en politikk som peker fremover, hvor vi har løsningene for dem som ønsker å sette fart på industri, jobber, utdanning, aktivitiet og muligheter i Mosjøen. Sammen skal vi ta landet ut av pandemien og sette fart på Norge igjen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.