VTP vil heller diskutere innholdet i skolene, og ikke ha flere lokaliseringsdebatter. Illustrasjonsfoto: Mosjøen skole

– Nye løsninger kommer ikke av gamle tanker

Skrevet av Knut Wulff Hansen, leder VTP
05.08.2019 08:39

VTP mener vi har klare utfordringer i Vefsn som best løses av nye koster.

Vefsn trenger nye tanker og nye løsninger

Klima- og miljøkrisen er eksempler på hvordan nye vitenskapelige løsninger møter motstand i gamle holdninger. Derfor ser vi også et større engasjement hos yngre mennesker enn hva som er vanlig i andre politiske saker. De unge godtar ikke å arve foreldrenes holdninger. De er vokst opp i et samfunn hvor forskning og vitenskap er førende for alt vi foretar oss. 

Også i politikkens verden er mye i forandring. Mange stemte f. eks. Arbeiderpartiet fordi foreldre og besteforeldre har gjort det. Fortsatt henger noe av dette igjen, men i mye mindre grad enn tidligere. 

9. september er det kommunevalg i Vefsn. Selv om vi bor i en flott kommune har vi flere utfordringer som bør løses. Noen utfordringer er systematiske, andre er kulturelle og mange er ideologisk basert. Innbyggerne fortjener de billigste og beste løsningene og de beste oppvekst- og omsorgstilbudene. 

I Vefsn kommune trenger vi å fokusere på kvaliteten i skolene, ikke en evigvarende plasseringsdebatt. Vi trenger en omsorgs- og respektfull eldreomsorg og vi trenger flere innbyggere. Vi må ta vare på og lære av Alcoa som er en verdensledende bedrift. Samtidig må vi innse at tungindustri ikke er fremtiden. Vi tror fremtidens arbeidsplasser i Vefsn kommer fra miljø- og turistindustrien. 

Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP) er det eneste partiet som har et mål om vekst i sitt program, 15000 innbyggere innen 2040 (www.vefsntp.no). Hvorfor ikke bare være lykkelig som liten? Fordi mange av de offentlige tilbudene vi i dag tar for gitt er avhengig av folketallet og sammensetningen av det. 

Nye løsninger kommer ikke av gamle tanker. Når f. eks. et fotballag over tid ikke presterer bytter de trener. Nye tanker og løsninger gjør at de samme spillerne begynner å prestere igjen. Det samme ser man i bedrifter, på skoler etc. Også i kommunene er det avgjørende med nye tanker og løsninger for å bedre tilbudene og sikre fremtiden.

VTP sitt slagord er: Vefsn en sterk JA – kommune. Det utrykker mye av den forandringen som vi synes er nødvendig. STERK betyr at kommunen skal føle trygghet i hva den er og hva den gjør og være tydelig på egne prioriteringer. JA betyr tilgjengelighet for innbyggerne og at en positiv holdning må sitte i ryggmargen på hele organisasjonen og prege hele den kommunale kulturen.

For nye tanker og nye løsninger - stem på VTP den 9. september. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.