Illustrasjon: Gerd Altmann, Pixabay

Nye korona-tilfeller i flere kommuner på Helgeland

Ingen nye tilfeller i Vefsn det siste døgnet – vaksineringen er i gang.

Det er det siste døgnet meldt om korona-tilfeller både i Herøy, Træna og Rana.

I Herøy kommune er det påvist covid-19 hos tre personer, i tillegg til at en person med høy klinisk mistanke blir ansett som smittet. Det er dermed registrert fem tilfeller denne uka, i kommunen. 

– Det er altså til sammen fire nye personer med covid-19. Alle de fire tilfellene er nærkontakter til smittetilfellet som ble påvist mandag, opplyser kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov på kommunens hjemmeside. 

De nye smittetilfellene i Herøy medfører at et stort antall personer vil bli satt i karantene. Skole og SFO er rammet.

– Saken er fremdeles under kartlegging og smittesporing pågår. Det er sannsynlig at det vil komme flere smittetilfeller. Barne- og ungdomsskole er nå på rødt nivå og ungdomsskoleelever vil gå over til hjemmeundervisning. For innbyggerne i kommunen er det nå svært viktig å følge smittevernreglene. Vi ber alle bedrifter om å gjennomgå sine interne smittevernrutiner og ta grep for å redusere smittefare på arbeidsplassen, sier Hov.

For Rana er det meldt om tre nye tilfeller det siste døgnet. Det er snakk om ett tilfelle der personen har testet positivt og oppholder seg i Rana, og to tilfeller med bostedsadresse i Rana, som har opphold og tatt prøve i annen kommune.  

Det ene tilfellet innad i kommunen har kjent smittekilde og nærkontakter er kartlegges, opplyser kommuneoverlege Frode Berg til Rana No.

Også for tirsdag ble det meldt om tre nye smittetilfeller i Rana. For ett av disse tilfellene er smittekilden ukjent.

– Smittesporingen har så langt ikke gitt et sikkert svar på hvem kilden er, og det jobbes fortsatt med dette tilfellet, sier kommunikasjonssjef i Rana kommune, Connie Slettan Olsen.

[annonse]
Det er når registrert elleve nye korona-tilfeller i Rana, siden pandemien begynte å blusse opp igjen den 30. desember, etter en 20 dager lang periode uten nye smittetilfeller.

Også i Træna ble det i går meldt om ett nytt smittetilfelle. Dette er det tredje korona-tilfellet i kommunen. 

– Vedkommende er isolert i sitt hjem. Kommunelegen har gjennomført smittesporing. Det er snakk om importsmitte fra utlandet, sier ordfører i Træna, Jan Helge Andersen, som betegner situasjonen å være under kontroll.

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller i Rødøy, som har et utbrudd som i hovedsak er konsentrert til Gjerøy men med tilfeller også i Jektvik. Totalt er 12 personer i Rødøy bekreftet smittet, så langt. Kommunen venter imidlertid fortsatt på prøvesvar fra 15 personer som er testet i forbindelse med smittesporing og nye tester. 

I Meløy ble det i går meldt om to nye smittetilfeller for det siste døgnet.

I Vefsn er over 6.000 personer nå testet. Så langt er det registrert 11 positive tilfeller og pr i dag er det to registrerte tilfeller i Vefsn, som er i isolasjon.

– Begge er smittet av kjente tilfeller i andre kommuner i jula. Vi har fire personer i karantene. Dette viser at det er viktig at personer som har vært på julebesøk i annen kommune med høy forekomst av covid-19 oppfordres til å teste seg, skriver smittevernlege Øyvind Remo, som videre informerer om at Vefsn kommune i går  startet opp med vaksinering på sykehjemmet.

– Vi har satt alle dosene vi fikk tilsendt i første forsendelse, og det ble til sammen satt 73 vaksinedoser. Neste uke får vi 9 hetteglass, og det bør da bli nok til minst 54 doser. Vi vet ennå ikke hvor mye vi vil få tilsendt ukene etter det. Vi håper å komme i gang med den øvrige befolkning ihht prioriteringsliste i uke 3, skriver Remi på kommunens Facebook-side. 

Remo har også følgende oppfordring til vefsningene:

– Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først.

For Nordland totalt ble det meldt om 13 nye korona-tilfeller i går. Det totale antallet fra Nordlandskommuner som er eller har vært smittet av covod-19 er per i går kveld 742 personer.

For hele Norge ble det registrert 787 nye tilfeller i går. Dette er det nest høyeste antallet siden pandemiens utbrudd. Totalt 52.967 personer bosatt i Norge er registrert som korona-smittet siden utbruddet. 

----------