Prosjektlederne Marlene Jordbru og Caroline Moen Eide omkranset av Rigmor Nygård Hansen (Rana Blad), Trond Millerjord (Rana kommune) Remi Nilsskog (Helgelandssykehuset), Ronny Grønvik (ALCOA), Bjørn-Audun Risøy (KPH) og Lillian Sørensen (Helgeland Kraft. Foto: Hedda Hiller

Ny partner og penge-støtte til Heile Helgeland-prosjektet

Skrevet av Roger Marthinsen
03.10.2019 11:59 - OPPDATERT 03.10.2019 15:58

En ny kommune har sluttet seg til prosjektet "Heile Helgeland". Samtidig støtter fylkeskommunen prosjektet med 285.000 kroner.

– Rekrutteringsprosjektet «Heile Helgeland» har bred forankring og tar nye grep for å øke folketallet i en av Nordlands aller mest spennende regioner, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø, i forbindels med at Nordland fylkeskommune går inn med 285.000 kroner i prosjektet.

«Heile Helgeland» er et nytt felles bransje- og kommuneoverskridende rekrutteringsprosjekt som skal synliggjøre Helgeland som en attraktiv region og sikre arbeidslivet tilgang på relevant arbeidskraft. Satsingen er initiert av næringsliv, kommuner og andre offentlige aktører på Helgeland.

– Det er svært positivt at arbeidet er så bredt forankret, både geografisk og i næringslivet. Nytt i prosjektet er også at det går bort fra utelukkende å satse på heimkommere til å satse mer på velkomst og integrering for de som allerede har bosatt seg på Helgeland, selv om rekruttering utenfra fortsatt er et mål. De tenker langsiktig, strategisk og helhetlig, og legger opp til tiltak knyttet til tiltrekking, velkomst og integrering i alle kommunene. Prosjektet har lagt opp til en unik partnerstruktur, der alle virksomheter og kommuner bidrar med et kronebeløp ut fra antall ansatte og antall innbyggere. Kort sagt; dette virker som et svært velfundert og godt prosjekt, sier Noresjø.

Caroline Moen i Kunnskapsparken Helgeland er prosjektleder for «Heile Helgeland». Hun setter stor pris på at Nordland fylkeskommune støtter satsingen.

– Dette er et svært viktig samarbeidsprosjekt for regionen. For å lykkes med rekruttering er det viktig med en helhetlig tilnærming der kommuner, næringslivet, offentlige virksomheter og innbyggerne samarbeider. Det står mange engasjerte partnere bak prosjektet, sier prosjektleder Caroline Moen.

Det er Kunnskapsparken Helgeland som har utarbeidet prosjektet «Heile Helgeland», i samarbeid med Rana kommune, Vefsn kommune, Alcoa Mosjøen, Helgeland Sparebank, Mosjøen videregående skole, Helgelandssykehuset, Brønnøysundregistrene, Rana Blad og Helgelendingen. I tillegg er aktører som Polarsirkelen videregående skole og Helgeland Kraft positive til prosjektet. 

Heile Helgeland har en økonomisk ramme på 1,5 millioner kroner, som er planlagt finansiert ved ekstern finansiering (600.000) og partnere (900.000). Flere har allerede signert partnerskapsavtale, deriblant Lurøy kommune som det ferskeste tilskuddet på partner-sida.

-----

Les også:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.