Daglig leder i Linea, Steinar Benum, forklarer at den nye nettleien skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer toppene. Foto: Frode Dorp

Ny nettleiemodell over hele landet fra 1. juli

Linea har nå klar ny nettleiemodell og priser som vil gjelde fra 1. juli. Det er Nasjonale myndigheter som har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra denne datoen.

Formålet er å bruke strøm smartere og utnytte dagens strømnett bedre, for å spare penger og skåne naturen.  

Gjennom våren har flere nettselskap og kundeorganisasjoner snakket sammen, og kommet frem til et felles forslag om modell for ny nettleie. Det er denne som Olje- og energidepartementet har vedtatt skal innføres fra 1. juli.

– Ny nettleie skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer "toppene" i strømforbruket sitt. I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig, forteller daglig leder i Linea Steinar Benum.

– Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm, forteller Benum.

Den nye nettleiemodellen gjelder for alle kunder som har et årsforbruk under 100.000 kWh.

– Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler, sier Benum. Foto: Linea AS

Slik er nettleieprisen satt sammen

Det er to kostnadsfaktorer i den nye nettleien. Den første er energileddet som er kostnaden per kWh du bruker, og som er fraktet til deg gjennom strømnettet. Energileddet vil være redusert mellom kl. 22-06 i ukedagene og i helg og helligdager.
Det andre kostnadselementet er et kapasitetsledd som er et beløp som baserer seg på gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig. 

– Det er viktig å påpeke at de tre døgnmaksene ikke kan oppstå innenfor samme døgn i måneden. De er fordelt ut på tre forskjellige døgn i måneden.  Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd, forteller Benum.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover, sier Steinar Benum.

Linea opplyser at kunder med mindre leiligheter og fritidseiendommer kommer bedre ut med den nye nettleien, hvis du ikke må ta hensyn til elbillading. Vanlige eneboligeiere kommer også ut rundt den samme nettleiekostnaden som før, men litt avhengig av hvordan forbruksmønsteret er.

Offentlige avgifter utgjør fortsatt en større andel av nettleia og er innbakt i nettleieprisene.  Det er forbruksavgift til staten, og en egen avgift pr. kWh som går til Enova. Næringskunder har også moms på nettleien, og da utgjør de offentlige avgiftene cirka halvparten av nettleiekostanden. Det skjer ingen endringer i de offentlige avgiftene som følge av ny nettleiemodell.

Bedre oversikt over strømforbruk

Med ny nettleiemodell vil våre kunder ha større behov for å forstå sitt eget strømforbruksmønster for å kunne utføre tilpasninger. Linea jobber derfor med å utvikle både en frivillig varslingstjeneste på effekttopper og en strømkalkulator som gir kundene info om kostnadsbildet med ny og gammel nettleiemodell. Vi håper å ha disse gratistjenestene ferdig innen 1. juli, og Linea vil sende ut nærmere informasjon når disse tjenestene er tilgjengelig.

– I tillegg til våre tjenester vet vi at det jobbes fra mange forskjellige leverandører som har- og videreutvikler forskjellige tjenestetilbud. Dette kan være alt fra å få bedre oversikt over strømforbruket til å styre elektroniske komponenter i huset ut ifra når det er gunstig prismessig, sier Steinar Benum.

Oppfordring til alle elbileiere

Har du elbil og lader den hjemme har du størst grunn til å være oppmerksom på den nye nettleiemodellen.

Har du hurtiglader (20+ kW) for elbil hjemme kan du få et prishopp i nettleia på flere tusen kroner i året dersom du ikke tilpasser lademønsteret ditt.

– Vår sterke oppfordring er å lade elbilen så sakte som mulig om natten. Vær også oppmerksom på at ikke alle elbilladere kan forhåndsinnstilles. Dette gjør at noen ladere gir full effekt fra den plugges i, og til bilen er fulladet, avslutter Steinar Benum.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.