"NorthConnect lever, dessverre!"

Skrevet av Hogne Hongset
20.05.2020 15:45 - OPPDATERT 21.05.2020 06:00

DEBATT: –Blir kabelen noen gang bygd, vil den drive strømprisene opp. Det vil ramme industrien, og øke presset for å bygge mer naturraserende vindkraft, sier Hogne Hongset i et tilsvar til Bjørnar Skjæran.

Nestleder i AP, Bjørnar Skjæran, skriver i VEFSN NO under tittelen «Sluttord om NorthConnect». Det er nok for tidlig. For NorthConnect lever fortsatt, takket være nettopp Arbeiderpartiet. Blir kabelen noen gang bygd, vil den drive strømprisene opp. Det vil ramme industrien, og øke presset for å bygge mer naturraserende vindkraft.

Arbeiderpartiets ledelse hevder og har lenge hevdet å være imot kabelprosjektet NorthConnect. Da FRP gikk ut, og regjeringen ble en mindretallsregjering, åpnet så dette for at prosjektet faktisk kunne skrinlegges. Forslag om dette var oppe i Stortinget 23.april, men fikk overraskende nok ikke APs stemmer! AP sikret dermed regjeringen flertall for at prosjektet ikke stoppes, men får ligge i «ventestilling» et par år, før konsesjonen så kan realitetsbehandles.

APs stemmegiving har med rette blitt kritisert av rød-grønne partnere. Bjørnar Skjæran har så i flere innlegg prøvd å gjøre AP til «helten» i historien om NorthConnect, basert på den omstridte ACER-avtalen AP gjorde med regjeringen i 2018. Der ble det også avtalt at energiloven skulle endres. (Dette har regjeringen etter mer enn to år ikke fulgt opp.) AP-ledelsen har også gjentatte ganger hevdet at avtalen fra 2018 stopper NorthConnect for alltid. Det stemmer ikke. Avtalen har bare ført til utsatt konsesjonsbehandling. At Statnett gjennom endring av energiloven skal få tilbake eneretten til kabelbygging, stopper heller ikke NorthConnect. Statnett har overtatt og realisert flere «private» kabelprosjekter tidligere, bl.a. kablene til Nederland og Tyskland. Og Statnett har allerede fått tilbud om å overta også NorthConnect. 

Det høyst aktuelle spørsmålet er da dette, i den nye parlamentariske situasjonen: Hvorfor ville ikke APs ledelse være med på å gi regjeringen ordre om å nekte konsesjon til NorthConnect? Kan det tenkes å ha sammenheng med at NorthConnect er et prioritert prosjekt på EUs liste over mellomlandsforbindelser? Et prosjekt EU allerede har sponset med 100 millioner kroner? 

----------

LES OGSÅ

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.