Nordlandsbanen var stengt tidligere år da det blant annet ble gjort vedlikeholdsarbeid på Røssåga bru. Nå vener ei ny, omfattende arbeidshelg på og langs sporet. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR

Nordlandsbanen blir stengt hele helgen

Skrevet av Roger Marthinsen
10.09.2020 17:04 - OPPDATERT 10.09.2020 19:30

Skal gjennomføre omfattende arbeider – sjekk hva som skal gjøres.

Hele Nordlandsbanen blir stengt fra fredag kveld den 11. september til mandag formiddag 14. september. Årsaken er at Bane NOR skal gjøre en rekke jobber som er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Stengingen av Nordlandsbanen blir slik:

 • Fra fredag kl. 23.40 til søndag kl. 23.40: Stengt mellom Trondheim S og Steinkjer.
 • Fra lørdag kl. 09.20 til mandag kl. 09.20: Stengt mellom Steinkjer og Bodø.
Dette er arbeidet som skal gjøres på Nordlandsbanen:

 • Bodø: Svillebytte i spor 16 og 17. Bygging av føringsveger for det nye signalsystemet ERTMS.
 • Fauske: Omlegging av signalkabler og sveising.
 • Rognan – Fauske: Sandblåsing av Finneidstrømmen bru.
 • Lønsdal – Rognan: Bygging av viltgjerde.
 • Lønsdal – Fauske: Rensk av grøfter og stikkrenner.
 • Dunderland – Lønsdal: Svillebytte.
 • Dunderland – Bolna: Svillebytte på Raufjellforsen bru.
 • Ørtfjell: Pakking av spor mot Dunderland og Lønsdal. Bygging av føringsveger for ERTMS på stasjonen. Tunnelsikring ved Skonseng.
 • Skonseng stasjon: Bytte av kabler til sporvekselvarme.
 • Mo i Rana: Fjellsikring og meisling i skjæring ved Gullsmedvik. Bytte av tungeparti og drivmaskin i to sporveksler.
 • Drevvatn – Bjerka: Fem nye stikkrenner. Sandblåsing av maling av Røssåga bru samt utbedring av landkar, pillarer og fundament.
 • Mosjøen – Drevvatn: Sveising av skinner og skinnskjøter.
 • Trofors – Eiterstraum: Sveising av skinner samt arbeider i sporet med pakking av pukken.
 • Lassemoen - Namsskogan: På Namdal industrispor skal det byttes sporveksel og drivmaskin i tillegg til sporarbeid i industrisporet.
 • Stod – Starrgrasmyra: Skogrydding for bedret sikt ved planoverganger.
 • Steinkjer stasjon: Bytte sporveksler. Etablere ny kabelkryssing. Omlegging av signalkabler.
 • Røra stasjon: Bygging av nye sideplattformer.
 • Verdal: Stikkrenne byttes ved Holme på strekningen Verdal–Røra.
 • Skogn: All fundamentering, forberedende arbeider for elektrisitet og gangveg for ny gang- og sykkelbru i Skogn sentrum gjøres i helgen. Brua løftes på plass under en togfri helg i mai 2020. Det blir også fornyelse av drenering nord for Støreslia.
 • Åsen – Ronglan: Svillebytte.
 • Åsen stasjon: Bygging av sideplattformer.
 • Skatval – Langstein: Utskifting av kulvert.
 • Gevingåsen: tunnel Rutinekontroller av tekniske anlegg.
 • Hommelvik: Sporvekselbytte.
 • Vikhammer: Utgraving og oppfylling for fundamentering for trapp- og heishus på begge sider av spor. Stasjonen skal få nye plattformer og ny gangbru over sporene med trapp- og heishus.
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.